Inventariseer je risico op gehoordschade met SafeSoundApp

SafeSoundApp inventariseert risico op gehoorschade en geeft daar advies over.

In de SafeSoundApp kunnen bezoekers aangeven hoe vaak ze naar een concert of festival gaan, wat hun bezoekduur is en naar wat voor soort muziek ze daar luisteren. De SafeSoundApp geeft vervolgens aan of de bezoeker risico loopt op gehoorschade en welke gehoorbescherming hij/zij het best kan dragen in dit vrijetijdslawaai.

De SafeSoundApp voor vrijetijdslawaai

Omdat het voor bezoekers ondoenlijk is zelf een inschatting te maken op het risico op gehoorschade bij verschillende bezoekfrequenties en -duur, heeft audioloog Jaap Peter Kronemeijer, werkzaam bij het VU Medisch Centrum, samen met ICT’er Marcel Keehnen de SafeSoundApp ontwikkeld.
De bezoeker vult in de SafeSoundApp de bezoekfrequentie in, het aantal uren van de bezoekduur en ook het soort muziek. De app berekent en beoordeelt het risico op gehoorschade bij vrijetijdslawaai en geeft advies over veilig luistergedrag. Ook geeft de app de minimaal benodigde dempingswaarde van de gehoorbeschermers aan. In de app is tevens een wegwijzer naar gehoorbeschermers van verschillende fabrikanten te vinden. De app is gebaseerd op meerdere ISO normen en wetenschappelijke modellen.

SafeSOundApp niet voor of naast werksituatie

De SafeSoundApp is bedoeld voor vrijetijdslawaai. Kronemeijer daarover: “De SafeSoundApp is niet bedoeld voor beoordeling van de risico’s door lawaai in de werksituatie, maar uitsluitend voor de beoordeling van de risico’s van vrijetijdslawaai, zoals uitgaans-, muziekgelegenheden, concerten en festivals.” “Als er naast belasting door muziekgeluid ook sprake is van lawaai op het werk, zullen de risico’s op gehoorschade toenemen.” De ontwikkelaars geven te kennen dat daarvoor binnenkort een aparte app komt.

Gehoorschade afhankelijk van blootstellingsduur en geluidsniveau

De kans op gehoorschade en de daarmee vaak samengaande tinnitus, is afhankelijk van de tijd waarin we in lawaai of muziek verkeren (de blootstellingsduur) en het geluidsniveau ervan. Korte tijd aan heel hard lawaai of muziek blootgesteld worden, kan net zo schadelijk zijn als lange tijd aan zachtere geluidsniveaus. Mensen die zeer veel met oortjes of hoofdtelefoons naar muziek luisteren moeten dus ook oppassen bij lagere geluidsniveaus zoals 80 dBA.

Kijk voor meer informatie op de website van de SafeSoundApp.

Bron: Hoorzaken.nl