Advanced Bionics en Phonak introduceren Naída Link


Advanced Bionics (AB) en Phonak hebben vrijdag 11 mei de introductie aangekondigd van de nieuwe Naída bimodale hooroplossing met de Phonak Naída™ Link, ‘s werelds eerste hoortoestel dat bidirectioneel streamen over de volle audiobandbreedte mogelijk maakt met de Naída CI-spraakprocessor van AB.

Doordat ze gebruikmaken van gedeelde technologie, die is ontstaan uit de samenwerking tussen AB en Phonak, kunnen de Naída-apparaten met elkaar communiceren; een voordeel dat geen enkele andere combinatie van een hoortoestel en cochleair implantaat kan bieden.

“Na jarenlange, wederzijdse inspanning op het gebied van audiologie, R&D en productmanagement, bieden we nu een technologische doorbraak. Twee Naída-apparaten, namelijk een CI en hoortoestel, kunnen nu dezelfde geavanceerde, automatische technologie gebruiken en het audiosignaal van de ene kant naar de andere streamen. Dit betekent dat ze op dezelfde manier kunnen reageren en zich op dezelfde manier kunnen aanpassen aan veranderende luistersituaties, alsof het één systeem betreft”, aldus Dr. Hans Mülder, Marketing Director bij Phonak Communications AG. “Het geeft enorm veel voldoening om te zien dat AB en Phonak aan alle verwachtingen voldoen, waarvan sprake was toen de twee bedrijven zich samenvoegden.”

Door audio-informatie uit te zenden en automatische functies, bedieningen en het Roger™- systeem te delen, maken de Naìda-apparaten van AB en Phonak het eenvoudiger om met beide samen te horen. Onderzoek toont aan dat met deze hooroplossing een bewezen voordeel voor horen in rumoer en een hoger luistercomfort optreedt ten opzichte van het gebruik van een cochleair implantaat en een willekeurig ander hoortoestel.1,2

Ongeveer 40 tot 60 procent van de gebruikers van cochleaire implantaten wordt beschouwd als ‘bimodaal’, wat wil zeggen dat zij een hoortoestel in het ene oor dragen, in combinatie met een cochleair implantaat in het andere oor.3 “Dankzij deze doorbraak in bimodaal horen, kunnen we beter gehoor bieden aan mensen met aanzienlijk gehoorverlies, hetgeen altijd ons doel is geweest”, verklaart Hansjuerg Emch, President van Advanced Bionics en Group Vice President van de Sonova Medical Division.

Pas na de noodzakelijke registratieprocedures zal het hoortoestel beschikbaar zijn. Zodra het hoortoestel beschikbaar is, zal hierover verdere communicatie plaatsvinden.