Apple Hearing Study geeft nieuwe inzichten over tinnitus

Apple heeft samen met onderzoekers van de Universiteit van Michigan een onderzoek – de Apple Hearing Study – naar tinnitus uitgevoerd onder meer dan 160.000 personen. Die werden via een enquete en app bevraagd over hun ervaringen met tinnitus. Doel van het onderzoek was het verkrijgen van meer inzichten en begrip over tinnitus. Informatie die gebruikt kan worden voor toekomstig onderzoek naar mogelijke behandelingen.

Uit het onderzoek blijkt dat zo’n een op de zes personen (ca. 15%) dagelijks last heeft van tinnitus. “Tinnitus is een aandoening die een grote impact kan hebben op iemands leven. De trends die we via de Apple Hearing Study leren over de ervaringen van mensen met tinnitus kunnen ons helpen inzicht te krijgen in welke groepen het meeste risico lopen. Die inzichten kunnen op hun beurt helpen bij de inspanningen om de gevolgen die met deze aandoening gepaard gaan te verminderen. De Apple Hearing Study biedt ons een kans die voorheen niet mogelijk was om ons begrip van tinnitus binnen de demografische groepen te verbeteren, en helpt de huidige wetenschappelijke kennis die uiteindelijk de behandeling van tinnitus kan verbeteren”, aldus Rick Neitzel, hoogleraar milieu gezondheidswetenschappen van de University of Michigan School of Public Health.

 

Kwaliteit van leven

Tinnitus, geluid dat voor de persoon hoorbaar is zonder dat dit werkelijk aanwezig is, kan bij veel mensen in één of beide oren voorkomen. Bij tinnitus kunnen de geluiden vele vormen aannemen, maar ze worden meestal omschreven als oorsuizen en kunnen kortstondig zijn of over een langere tijdsduur voorkomen. De symptomen en ervaring van tinnitus kunnen aanzienlijk variëren van persoon tot persoon en kunnen per individu veranderen.

Tinnitus kan de algehele levenskwaliteit van een persoon beïnvloeden, bijvoorbeeld door de slaap, concentratie of het vermogen om duidelijk te horen te verstoren. Een eerste stap in de richting van een beter begrip van tinnitus is om meer te weten te komen over wie er last van heeft, hoe de ervaring in de loop van de tijd verschilt tussen mensen en binnen een individu, de mogelijke oorzaken en de methoden om tinnitus te beheersen en de waargenomen effectiviteit ervan.

Ook in Nederland wordt veel onderzoek gedaan naar tinnitus en de behandeling ervan. Zo worden bij Adelante al geruime tijd veelbelovende resultaten behaald met een behandeling die samen met de Universiteit van Maastricht ontwikkeld is. Het Maastricht UMC+ heeft in 2023 ook een veelbelovende behandeling, waarbij gebruik gemaakt wordt van hersenstimulatie, getest.

 

Onderzoeksresultaten

Het onderzoek van Apple en de Universiteit van Michigan heeft een aantal waardevolle – voorlopige – resultaten opgeleverd. Zo bleek onder andere dat meer dan driekwart van de ondervraagde personen aangaf op enig moment in hun leven wel eens last te hebben gehad van tinnitus. Ook bleek dat de prevalentie van dagelijkse tinnitus toeneemt naarmate personen ouder worden. Mensen van 55 jaar en ouder hadden drie keer meer kans om dagelijks tinnitus te horen dan mensen van 18 tot 34 jaar.

Het onderzoek keek ook naar wat mensen doen om tinnitus klachten te verminderen of voorkomen. Daaruit kwamen drie methoden naar voren die het meest genoemd werden. De meeste mensen (28%) gaven aan dat ze een radio, tv of ander audioapparaat gebruikten om de klachten te verlichten. Bijna een kwart (23,7%) zei dat ze vooral naar natuurgeluiden luisteren. Ruim een op de tien (12,2%) wendt zich tot meditatie en amper 2 procent van de deelnemers koos voor cognitieve en gedragstherapie om hun tinnitus te behandelen.

Over het soort geluid dat tinnitus patiënten ervaren omschreef de meerderheid van de het als een zuivere toon (78,5%) of witte ruis (17,4%). Van degenen die een zuivere toon beschreven, rapporteerde vrijwel iedereen (90,8%) een toonhoogte van 4 kilohertz of hoger, vergelijkbaar met de tonen van de roep van een zangvogel. Bovendien identificeerde 83,5 procent van degenen die een zuivere toon beschreven hun tinnitus als een enkele toon en 16,5 procent identificeerde het geluid als een fluitketel: een hoog, fluitend geluid.

Van de deelnemers die hun tinnitus koppelden aan een witte ruis, identificeerde 57,7 procent het als een statische toon, 21,7 procent vergeleek het met het geluid van een krekel, 11,2 procent zei dat het een elektrische toon was en 9,4 procent identificeerde het als een pulstoon.

 

Bron: ICT & health

Tags: