Audicien kansrijk beroep

Deze week heeft het UWV de lijst gepubliceerd met beroepen die op dit moment voldoende tot goede baankansen bieden. Op deze lijst staat de audicien en ook de opticien is terug van weggeweest.  

In 2019, voor het begin van de coronacrisis, werden audiciens en opticiens ook al tot de kansrijke beroepen gerekend. Dit wil zeggen dat er meer vacatures dan werkzoekenden zijn in het vakgebied. Door corona kwam er echter een enorme terugval in het aantal vacatures, en in het tweede kwartaal van 2020 verdwenen de beroepen daardoor van de lijst. Nu is er weer een toename te zien. Hetzelfde geldt voor de horeca en detailhandel: deze branches hebben veel effect gevoeld van de coronamaatregelen. Als de situatie stabiel blijft, is de verwachting dat ook de audicien en opticien kansrijke beroepen blijven. Voor de pandemie waren er in dit vakgebied ook al volop kansen, dus het is waarschijnlijk dat dat zich voortzet. Het UWV geeft aan dat het voor de coronacrisis al signalen kreeg dat het moeilijk was om gekwalificeerde audiciens en opticiens te vinden. Door vergrijzing is er veel vraag naar, en het UWV zag weinig instroom van jongeren in het vakgebied. De verwachting is dat dit voorlopig zo blijft, en dat de audicien dus niet van de lijst als kansrijk beroep zal verdwijnen.