Beter Horen start onderzoek naar verband tussen gehoorverlies en eenzaamheid

Beter Horen gaat samen met onderzoeksbureau Deloitte, de gemeente Den Haag, ondersteund door het Ministerie van VWS onderzoeken of er een relatie is tussen gehoorverlies en eenzaamheid. De initiatiefnemers, allen verenigd in de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, vermoeden dat ouderen als gevolg van gehoorverlies gemakkelijker in een sociaal isolement terechtkomen en willen vaststellen of dit verband aanwezig is. Het onderzoek vindt plaats in de gemeente Den Haag.

Veel ouderen in ons land worden op een bepaald moment geconfronteerd met eenzaamheid. Daarvoor kunnen tal van redenen zijn, maar er zijn voldoende aanwijzingen voor dat slecht horen vaak een (bijkomende) rol speelt. Dennis Havermans, directeur Strategie & Allianties van Beter Horen: “Gehoorverlies is in de basis natuurlijk al een groot probleem. Maar als je je al eenzaam voelt én daarnaast niet alles meer mee krijgt door je gehoorbeperking, dan kan het zijn dat je nog dieper in een sociaal isolement terecht komt. Ineens is een eenvoudig spelletje bingo of deelname aan gesprek niet leuk meer.”

Om deze aanname beter te kunnen onderbouwen werden in de week van 5-9 juli ruim 200 personen uitgenodigd om een hoormeting te doen en vragenlijst in te vullen. Het onderzoek werd uitgevoerd in de wijken Segbroek en Loosduinen in Den Haag. Daar heeft de gemeente alle inwoners van 60+ een persoonlijke brief gestuurd met het verzoek om mee te werken aan het onderzoek

Onderschat probleem

Mocht uit het onderzoek naar voren komen dat het aantoonbaar is dat eenzaamheid en gehoorverlies een verband hebben met elkaar, dan is dit van groot maatschappelijk belang.

Havermans: “Eenzaamheid is een onderschat probleem in Nederland en bevindt zich nog teveel in de taboesfeer. Net als gehoorverlies overigens. Ondertussen is de infrastructuur van initiatieven en welzijnswerk ontzettend gegroeid. Maar soms laten deze initiatieven te wensen over, bijvoorbeeld door een verkeerde setting of slechte akoestiek. Het is dan zonde dat slechthorenden er alsnog een negatieve ervaring aan over houden. Wij denken dat wanneer we vast hebben gesteld dat er een verband is met gehoorverlies, eenzaamheid eerder herkend. Zodat we aan de voorkant oplossingen kunnen bieden. Zo bestrijden we niet het symptoom (eenzaamheid) maar de oorzaak (slechthorendheid). Na het vaststellen hiervan willen we duidelijke richtlijnen ontwikkelen hoe hiermee om te gaan. Als we daar iets aan kunnen doen door gehoorverlies te beperken, dan heeft dat een grote positieve impact op de kwaliteit van leven van veel ouderen.”