Beter Horen wint kort geding van Specsavers

De rechter heeft Beter Horen op 25 februari in het gelijk gesteld in een kort geding dat was aangespannen door Specsavers.

Het kort geding ging over een reclameboodschap waarin Beter Horen aangeeft geen gratis hoortoestellen weg te geven omdat het de kwaliteit van hoorzorg voorop stelt boven prijs. Specsavers eiste dat de reclameboodschap zou worden stopgezet.

Beter Horen staat volledig achter haar standpunt. De reclamecampagne van Beter Horen is erop gericht om antwoord te geven op klantvragen. Hier is voor gekozen omdat er veel onduidelijkheid bestaat over prijzen en vergoedingen van hoortoestellen.

De reclameboodschap die ter discussie stond, ging over de klantvraag “of Beter Horen ook aan gratis hoortoestellen doet”.