Buddy-project trekt doven en slechthorenden uit sociaal isolement

Het Buddy-project van Stichting Welzijn Doven Rotterdam (SWeDoRo) en Stichting Humanitas helpt doven en slechthorenden in Rotterdam uit hun sociaal isolement.

Doven en slechthorenden blijken soms een sociaal geïsoleerd leven te leiden, ze komen hun huis niet meer uit, hebben psychische klachten of verwaarlozen zichzelf. Dat meldt Doof.nl.

Mensen met een auditieve beperking weten vaak niet waar ze voor hulp moeten aankloppen. Daarom hebben de stichtingen het Buddy-project in het leven geroepen.

Een buddy komt bij de dove of slechthorende thuis en heeft als doel deze minder eenzaam te laten voelen. Het helpt al als er iemand is waarmee een gesprek gehouden kan worden in gebarentaal.

Ook kan de buddy helpen om de weg te vinden naar hulpverlenende instanties die mensen met een auditieve beperking helpen met financiële vragen of gezondheidsvragen. Een buddy moet zorgen voor meer maatschappelijke betrokkenheid.

Doven en slechthorenden die zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan gezelschap kunnen mailen naar SweDoRo via [email protected]. Voorwaarde is dat deelnemers 18 jaar of ouder zijn en in de omgeving van Rotterdam wonen.

bron: Doof.nl/Redactie Nationale Zorggids