Carmen de Jonge nieuwe voorzitter NVAB

De ledenraad van de NVAB benoemt op 11 mei aanstaande Carmen de Jonge als opvolger van Meindert Stolk, die kort daarvoor vanwege zijn benoeming als gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland zijn functie als voorzitter van de NVAB moest neerleggen.  

Carmen de Jonge is geen onbekende in de wereld van brancheverenigingen. In haar vorige functie als algemeen directeur van Wissenraet Van Spaendonck begeleidde zij verenigingen en stichtingen bij het bepalen van meerjarenbeleid, strategische belangenbehartiging en samenwerking. Sinds een jaar werkt zij als bestuurder en toezichthouder in diverse publieke en private samenwerkingsverbanden. “Slechthorendheid heeft een enorme maatschappelijke impact; het belemmert mensen, jong en oud, stevig in hun dagelijks functioneren. Dat zichtbaar en bespreekbaar maken is essentieel”, aldus De Jonge. “Ik zie betrokken audiciens en steeds slimmere innovaties, die het dagelijks functioneren positief beïnvloeden. Maar met meer dan anderhalf miljoen slechthorenden en de groeiende vergrijzing ligt er een grote uitdaging. Ik vind het een eer om die uitdaging samen met alle in de sector actieve partijen op te pakken”.

Meindert Stolk ondersteunde de NVAB vanaf 2011 als extern adviseur public affairs en werd in juni 2015 benoemd als voorzitter, wat leidde tot 6 jaar voorzitterschap. Stolk: “Ik heb in de afgelopen jaren gemerkt dat het belang van tijdige, adequate hoorzorg en de gezondheidswinst die dat oplevert steeds duidelijker wordt. Dat bevestigt het belang van wat de sector doet. Ik hoop dat ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren. Ik draag het stokje graag over aan Carmen die met haar kennis en ervaring partijen nader tot elkaar kan brengen”.

De ledenraad van de NVAB is Meindert Stolk dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor de hoorzorg als geheel en de NVAB in het bijzonder en wenst hem veel succes in zijn nieuwe rol. De ledenraad is ervan overtuigd met Carmen de Jonge een goede opvolger te hebben gevonden als haar voorzitter voor de komende jaren.