Cochleair implantaat kan dementie tegengaan

Uit onderzoek is gebleken dat het cochleair implantaat (CI) bij oudere doven en slechthorenden niet alleen het gehoor verbetert, maar ook helpt dementie tegen te gaan.

Isabelle Mosnier (Frankrijk) en haar medeonderzoekers onderzochten de gevolgen met betrekking tot het cognitief functioneren bij ouderen na het plaatsen van een CI. Mosnier schrijft hierover in een artikel in het JAMA Otolaryngology – Head and Neck Surgery. Mosnier deed onderzoek naar mensen tussen 65 en 85 jaar die slechthorend of doof werden nadat ze hadden leren praten. Ze hebben allen op latere leeftijd een CI gekregen.

Onderzoek

Het onderzoek bestond uit tests voor en na de operatie, waarin spraakverstaan, cognitief functioneren, kwaliteit van leven en depressie onderzocht werden. Het ging om zes verschillende tests. Deze werden voor de operatie en zes en twaalf maanden na de operatie afgenomen. 

Na de operatie konden de patiënten gemiddeld beter spraakverstaan, nam de kwaliteit van leven toe en de depressiescore af. Bovendien helpt een CI bij het verwerken en verwerven van informatie, het cognitief functioneren.

Resultaten

Het merendeel van de onderzochte ouderen ging er na de operatie op vooruit. Sommige mensen die vooraf goed scoorden op bovengenoemde onderdelen, gingen er na de operatie qua score op achteruit. Het verstaan van de instructies zal vermoedelijk ook grote invloed hebben gehad op de resultaten. De deelnemers kregen de instructies ook schriftelijk, maar ook dat kan de resultaten beïnvloed hebben.

De Franse onderzoekers concluderen in het artikel, dat hoorhulpmiddelen dementie onder bejaarden zou kunnen tegengaan.

Bron: doof.nl
Gebaseerd op: Medisch Contact