Column Paul van Weezepoel

In de zomer van 2012 verloren Nederlandse audiciens in belangrijke mate de regie over hun eigen audiologische business. Aan wetenschappers en zorgverzekeraars.

Precies negen jaar zijn we inmiddels verder en het blijft nog steeds niet eenvoudig te accepteren dat de grote veranderingen van toen – maar ook die van vandaag – worden besloten namens, maar niet door, audiciens zelf.

Lees de column van Paul van Weezepoel in ons Earline magazine: