Cursus coaching gehoorverlies

Iemand met een gehooraandoening coachen is niet altijd even makkelijk en vraagt extra dingen van de coach op het gebied van communicatie. Hooridee biedt een cursus van twee dagen voor professionals. 

Onder anderen gezondheidswerkers, preventiemedewerkers, arbodeskundigen, audiciens, logopedisten, jobcoaches, re-integratiemanagers, maatschappelijk werkers, audiologie-assistenten, audiologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen en docenten kunnen zich aanmelden voor de cursus. De cursus is bedoeld om professionals te begeleiden op een stimulerende manier. Ook is de cursus goed geschikt voor slechthorende coaches.

De cursus vindt op 6 oktober en vrijdag 10 november 2017 plaats in Utrecht.

Meer informatie

www.hooridee.nl
bron: Stichting hoormij