De 2de European Phoniatric EUHA Hearing Award uitgereikt in Bilbao


In het kader van het 28ste Congres van de Unie van European Phoniatricians (UEP), werd de 2de European Phoniatric EUHA Hearing Award uitgereikt op 1 oktober 2016.

De EUHA wil een statement maken met het oog op de buitengewone onderzoek en hiermee de goede samenwerking met de UEP versterken. Het partnerschap is gericht op het van elkaar leren en het delen van kennis van elkaars bevindingen. De gedachte hierachter is het idee om audiciens en ‘phoniatricians’ integraal verantwoordelijk te maken voor de patiëntgerichte zorg. Speciale nadruk wordt hier gelegd op de pediatrische audiologie, diagnostiek, preventie en revalidatie.

‘Phoniatrics’ is een medisch specialisme welke omgaat met stem, spraak, taal en slikstoornissen. De UEP is een vereniging van artsen die gespecialiseerd zijn in foniatrie en auditieve training. UEP leden nemen deel aan een uitwisseling van deze specialistische kennis, klinische ervaringen en wetenschappelijke bevindingen over deze onderwerpen. De EUHA voert al ruim 50 jaar campagne voor meer gecertificeerde (bij)scholingen en beroepsopleidingen voor audiciens en andere hoorspecialisten.

EUHA president Martin Blecker reikte de prijs uit en benadrukte: “We hebben een gecoördineerde aanpak welke in het voordeel van de patiënten werkt. Jouw taak als hoordeskundige is om de medische diagnose te stellen en zorg te dragen voor de behandeling, terwijl audiciens zorgen voor passende hoortoestellen, aangevuld met het hele dienstenpakket met betrekking tot patiënten en technologie. “

De eerste prijs ging naar Annegret Leuner van Helios Klinikum Bad Saarow. Haar paper is getiteld: “Adult cochlear implant users are able to discriminate basic tonal features in musical patterns: Evidence from event-related potentials”.

De tweede prijs werd toegekend aan Peter Matulat, Department of Phoniatrics en Paedaudiology, Münster University Hospital, voor zijn onderzoek naar “Two-way radio modem data transfer for newborn hearing screening devices”.

De derde prijs werd uitgereikt aan Sevtap Akbulut van de Hacettepe Universiteit. De titel van zijn bekroonde paper is: “Efficacy of continuous positive airway pressure on middle ear atelectasis: A double-blind placebo-controlled clinical trial”.

De European Phoniatric EUHA Hearing Award werd uitgereikt voor het eerst in Moskou in 2014. Het wordt om de twee jaar gehouden.

www.euha.org