De Earlens: nieuw type hoortoestel goedgekeurd door de FDA

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft laten weten dat zij het nieuwe hoortoestel de EarLens (oorlens) op de markt toelaat. 
door René van der Wilk

De EarLens is een nieuw type hoortoestel waarmee het trommelvlies direct in trilling wordt gebracht. Om het geluid richting de EarLens te sturen wordt gebruik gemaakt van een laserdiode. Het trommelvlies wordt door de nieuwe Earlens als luidspreker gebruikt. Het zou daarmee een breder frequentiebereik hebben dan reguliere hoortoestellen.

De Earlens Contact Hearing Device (CHD) wordt tegen het trommelvlies aan geplaatst. De EarLens is geschikt voor matig tot ernstig slechthorenden.

EarLens bestaat uit twee gedeeltes

De EarLens (oorlens) bestaat uit twee gedeeltes: een Tympanic Membrane Transducer (TMT) (trommelvlies transducer/omzetter) die niet chirurgisch diep in het oor op het trommelvlies wordt geplaatst en uit een achter-het-oor geluidsprocessor die zich achter het oor bevindt en waaraan een tip bevestigd is die in het oorkanaal wordt geplaatst.

Laserdiode van EarLens stuurt lichtpulsen naar trommelvlies-transducer

Geluiden van buiten het oor worden opgevangen door de geluidsprocessor, omgezet in elektrische signalen, digitaal bewerkt, versterkt en vervolgens naar de oortip gestuurd die een laser diode bevat. Daar worden de elektronische geluidssignalen omgezet naar lichtpulsen die op een fotodetector schijnen in de TMT. De TMT zet het licht weer om in elektrische signalen waarmee geluidstrillingen direct op het trommelvlies worden overgebracht.

EarLens biedt veel versterking in zeer hoge frequenties

Klinische data ondersteunen de veiligheid en effectiviteit van de EarLens. Hierbij wordt aangegeven dat de woordherkenning toeneemt en de mogelijkheid weer bestaat om zinnen te horen in achtergrondlawaai. Dit is echter gemeten ten opzichte van de situatie zonder hoortoestel en dus niet vergeleken met andere reguliere hoortoestellen.

Gebruikers ervaren volgens de onderzoekers ook een functionele versterking van gemiddeld 30.5 dB in de hoge frequenties (2.000-10.000 Hz), met een gemiddelde van 30-40 dB functionele versterking bij 6.000 Hz en een maximum van 68 dB bij 9.000-10.000 Hz, een bereik dat niet bereikt wordt met reguliere hoortoestellen.

Een aantal gebruikers ervoeren schuring in het oorkanaal door het gebruik van de oortip of het maken van de afdruk. Het maken van een dergelijke afdruk bij het trommelvlies zal naar alle waarschijnlijkheid ertoe leiden dat een dergelijk product niet zeer frequent zal worden toegepast.

EarLens afkomstig van bekende uit de hoorbranche

Professionals in de hoorbranche die al wat langer meedraaien zullen bij het lezen van dit nieuws denken aan de oorlens waar in de jaren negentig nieuws over was: een magneetje dat met een minerale olie op het trommelvlies dreef en dat magnetisch werd aangestuurd. Dat product is nooit commercieel op de markt gekomen. Dr. Rodney Perkins, de KNO-arts die achter de oprichting van ReSound zat in de jaren tachtig en ook achter de toenmalige oorlens, zit ook nu weer achter de nieuwe EarLens. Audioloog Brent Edwards een voormalig medewerker van ReSound en later vice president onderzoek bij Starkey is nu in dienst bij EarLens.

Meerwaarde EarLens ten opzichte reguliere hoortoestellen moet nog blijken

Of de nieuwe EarLens succesvol gaat worden en voldoende meerwaarde heeft ten opzichte reguliere hoortoestellen moet de praktijk uitwijzen. Omdat het toestel een achter-het-oor processor heeft, zit de winst niet in het onzichtbare. De meerwaarde moet dan puur zitten in het spraakverstaan en geluidskwaliteit en die moet dan wel beter zijn dan van reguliere hoortoestellen om het gedoe van de afdrukname van het trommelvlies te rechtvaardigen.

Bekijk een video van de werking van de Earlens

Bron: The Hearing Review / Hoorzaken