Demant kondigt intentie aan voor afstoting Hearing Implants

Demant, moederbedrijf van onder andere Oticon Medical, heeft besloten om het bedrijfsonderdeel ‘Hearing Implants’ af te stoten en dus de bedrijfsactiviteiten op het gebied van hoorimplantaten te beëindigen. Cochlear Ltd. heeft de intentie uitgesproken om Oticon Medical over te nemen.

De transactie volgt op een grondige beoordeling van strategische opties voor dit bedrijfsonderdeel van Demant. In een brief van Oticon Medical richting klanten wordt verwoord dat er “belangrijke mijlpalen behaald zijn sinds 2007, maar dat het vooruitzicht om wereldleider op het gebied van hoorimplantaten te worden niet haalbaar is binnen een redelijk tijdsbestek zonder onevenredige investeringen”. In dit licht is dus de beslissing gevallen om de inspanningen op het gebied van hoorimplantaten stop te zetten.

www.oticonmedical.nl