Doorgeef column: Zorg gaat (helaas) ook over geld!

Heeft u deze prikkelende Doorgeef column al gelezen? Jeroen van Spengen, van coöperatie VGZ en Stuurgroep Horen schrijft over de zorg. We zijn benieuwd wat u ervan vindt. Geef gerust online uw mening!


Angélique van Lynden van Stichting Hoormij, die mij deze Doorgeefcolumn gaf, vroeg zich in haar column af of de klant óf het geld centraal staat als het gaat om de zorg. Als ik het goed begrijp gaat het volgens haar om de juiste balans. Zorg is gericht op instandhouding en verbetering van de gezondheidstoestand en/of de mogelijkheid om zelf regie te voeren, en op het reduceren, opheffen, compenseren en voorkomen van tekorten daarin. Dus gaat het over de klant en wat die nodig heeft. Maar, zoals de titel van mijn column al verklapt: zorg gaat dus helaas ook over geld!

In de ideale wereld hebben zorg en geld niets met elkaar te maken. Maar in de echte wereld ontstaan juist op het snijvlak van ‘zorg’ en ‘geld’ lastige dilemma’s. Alleen wanneer we met elkaar het gesprek aangaan over deze dilemma’s en alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen, kunnen we goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden. Het duurzaam betaalbaar houden van de zorg is een enorme maatschappelijke uitdaging. Coöperatie VGZ ziet het als haar voornaamste opdracht om daaraan een bijdrage te leveren. Samen met onze partners in de zorg: klanten en zorgaanbieders. Wij geloven dat onze focus op betaalbaarheid mogelijk is zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg. Integendeel zelfs, kwaliteit en kostenbeheersing kunnen elkaar versterken. Daarom zetten wij in op zinnige zorg: betere zorg voor de klant, tegen lagere kosten mede dankzij en altijd samen met partijen uit het veld. Zinnige zorg is dus betere zorg voor de klant tegen lagere kosten. We zien het als onze rol om zinnige zorg te faciliteren en stimuleren. Daarbij geloven we in co-creatie met zorgaanbieders, belangenorganisaties, patiënten en andere verzekerden. Door de kosten in de hand te houden, hoeven premies en eigen risico minder te stijgen. Zo leveren we een bijdrage aan de solidariteit. We werken dan ook aan een combinatie van goede en daarmee betaalbare zorg.

Het Hoorhulpmiddelenprotocol 2.0 is hier een mooi voorbeeld van. Dit protocol is tot stand gekomen door constructieve samenwerking van zorgaanbieders, zorgvragers en zorgverzekeraars, verenigd in de ‘Stuurgroep Horen’. Het gaat borgen dat elke klant een kwalitatief goede hooroplossing krijgt. Kwaliteit wordt beschouwd vanuit professioneel perspectief (is vakinhoudelijk goede zorg geleverd?) en vanuit klantperspectief (lost de gekozen oplossing de problemen van de klant naar tevredenheid op?). Daarnaast moet het protocol leiden tot een doelmatige hooroplossing. Dit betekent een eenvoudige oplossing waar kan, een complexere oplossing waar nodig.

In de Stuurgroep Horen wordt momenteel gewerkt aan implementatie en doorontwikkeling van dit nieuwe protocol. Komend najaar verwacht de stuurgroep naar buiten te kunnen treden met concrete plannen. Dat wordt tijd hoor ik de lezers al zeggen; de pilot waarmee de werking van het protocol is getoetst, is ruim een jaar geleden afgerond en eind vorig jaar is brede consensus bereikt over het vervolg. Het is weerbarstige materie kan ik u verzekeren waarbij het van belang is steeds zeer zorgvuldig te opereren. En… ook de implementatie en (door)ontwikkeling van een protocol kosten geld! Ik ben er echter van overtuigd dat Hoorhulpmiddelenprotocol 2.0 wordt geïmplementeerd en dat daarmee kwalitatief goede, betaalbare en passende hoorzorg een feit wordt. Bijkomend voordeel voor onze klanten van een goed werkend protocol is dat geen beoordeling door een Audiologisch Centrum meer vereist is als zij een complex hoortoestel, uit categorie 4-5, nodig hebben. Hierdoor dragen wij bij aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, kortom: aan zinnige zorg.