Doven klagen in 31 EU-gebarentalen gebrekkig statuut aan

Europarlementslid Helga Stevens (N-VA) bracht deze week meer dan 1.000 doven uit heel Europa samen in het Europees Parlement. Zij pleitten voor een beter statuut voor de gebarentaaltolken en een ruimere erkenning van hun gebarentalen.

“Het is een uniek gebeuren, omdat we voor het eerst àlle 31 EU-gebarentalen samenbrengen op één plaats. Maar we hopen dat dit meer wordt dan een symbolische dag. Door het gebrekkig statuut is er een duidelijk tekort aan gebarentaaltolken. Vele doven verliezen op die manier hun plaats in de maatschappij, zo ook in Limburg. Dat moet dringend veranderen”, vindt Stevens.

In de Europese Unie leven meer dan een miljoen gebarentaalgebruikers, maar zijn er slechts 6.500 gebarentaaltolken. “Concreet betekent dit dat er één tolk per 160 gebarentaalgebruikers beschikbaar is. Dat is simpelweg onwerkbaar. De tolken zijn overwerkt en de gebarentaalgebruikers blijven erg vaak in de kou staan”, weet Stevens.

“Bovendien hebben maar zeven EU-landen een nationale databank waar erkende gebarentaaltolken zich moeten registreren. Zonder beschikbare en makkelijk bereikbare tolken hebben gebarentaalgebruikers geen of onvoldoende toegang tot noodzakelijke diensten. Zij vallen uit de boot. Een blamage voor een Europa dat een toonbeeld wil zijn van gelijke kansen.”

Geen degelijk loonsysteem
De gebarentaaltolken zijn niet alleen overwerkt, maar worden in verschillende Europese landen erg weinig betaald. “In Slovakije bedraagt hun uurloon 2,6 euro. Daarmee trek je natuurlijk geen geïnteresseerde jongeren aan. Bovendien bestaat er soms helemaal geen loonsysteem voor opgeleide gebarentolken. Op die manier dreigt het tekort alleen maar groter te worden”, waarschuwt het Europarlementslid.

Nieuwe EU-resolutie
De conferentie van afgelopen week werd getolkt in alle 31 EU-gebarentalen en alle 24 gesproken talen van de EU. “We wilden deze conferentie zo toegankelijk als mogelijk maken voor iedereen. Daarom voorzien we ook brailleprogramma’s en een stille ruimte. We werkten nauw samen met verschillende doven- en andere organisaties voor mensen met een beperking. Op deze dag willen we alle deelnemers inspireren om te blijven ijveren voor gelijke toegang en rechten voor mensen met een beperking”, zegt Stevens, die zelf het eerst vrouwelijke dove Europarlementslid is.

De dag wordt afgesloten met de ondertekening van een resolutie, die later dit jaar wordt voorgelegd in de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Al meer dan zestig Europarlementsleden uit verschillende politieke fracties spraken hiervoor hun steun uit.

bron: Limburg Actueel