Effect van cochleaire implantatie op cognitieve vaardigheden

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de effecten van slechthorendheid op cognitieve vaardigheden. Er is steeds meer bewijs dat slechthorendheid verband houdt met cognitieve achteruitgang.

Of de conclusie getrokken kan worden dat hoortoestellen de cognitieve achteruitgang en aantasting van de hersenstructuren kunnen voorkomen of remmen; daarover is het laatste woord nog niet gezegd: