Evenwicht in uitvoering

Eén op de vijf mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met evenwichtsproblemen. De vraag hoe zoiets ontstaat, is niet een-twee-drie te beantwoorden. Want: waar zit het zintuig evenwicht precies, hoe ziet het eruit en hoe werkt het?

Vele, soms piepkleine zintuigen oefenen invloed uit op het vermogen om rechtop te staan en te bewegen. Paula Hijne, Hoorcoach en ervaringsdeskundige schreef er een boek over, dat op 25 september verschijnt: Evenwicht in uitvoering; een kwestie van vallen, opstaan en weer doorgaan.

ISBN 9789492528636
S2uitgevers
34.95