Geen doordecentralisering tolkvoorziening leefuren

Stichting Hoormij meldt dat de ministeries VWS, SZW en OCW de komende maanden verder onderzoek willen doen naar een geharmoniseerde, centrale tolkvoorziening in de domeinen leven, werken en onderwijs. Dat staat in de brief met kabinetsreactie die Staatssecretaris Van Rijn van VWS afgelopen week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarmee is de ‘doordecentralisering’ van de tolkvoorziening voor de leefuren van de baan.

De brief is een reactie op de vragen die Kamerleden stelden in het Algemeen Overleg WMO op 1 februari 2017. Zij maken zich zorgen over het huidige systeem en de plannen voor ‘doordecentralisering’ van de tolkvoorziening voor de leefuren. Ook onder meer het Platform Doven, Slechthorenden en TOS (waar ook Stichting Hoormij deel van uitmaakt) had hier al eerder zorgen over geuit.

Overleg

De drie departementen gaan binnenkort met de stakeholders in overleg om de komende maanden te onderzoeken welke vorm de centrale, geharmoniseerde voorziening moet krijgen. Na de zomer van 2017 wordt de Kamer geïnformeerd over de invulling van deze harmonisatieslag.

Overgangsregeling

Vanwege de doorlooptijd van het onderzoek en de besluitvorming zal staatssecretaris van Rijn samen met de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken een overgangsregeling maken voor de tolkvoorziening in het leefdomein, zodat die tolkvoorziening ook in 2018 hetzelfde zal blijven.

Onderzoek Significant

De brief is ook een reactie op het onderzoek van Significant naar de harmonisatie van de tolkvoorziening voor het leefdomein, werkdomein en onderwijsdomein.

Zie de officiële berichtgeving van het ministerie hier: Kabinetsreactie doventolkvoorziening.

Bron: Stichting Hoormij