Geweld in doveninstituut en jeugd-GGZ moet onderzocht worden’

Verder onderzoek naar geweld in de jeugdzorg is zowel haalbaar als zinvol. Dat concludeert de commissie de Winter in het vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg van 1945 tot heden. De commissie zegt voor verder onderzoek zich ook te willen richten op onder andere doven- en blindeninstituten en de jeugd-ggz.

Er zijn verschillende aanwijzingen dat tussen 1945 en nu langdurig en ernstig geweld is gebruikt tegen kinderen die door jeugdzorg uit huis zijn geplaatst. Daarom stelt het kabinet een onderzoek in naar geweld jegens minderjarigen die tussen 1945 en heden onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen. Daarnaast wordt ook doven- en blindeninstituten, de jeugd-ggz, de jeugdzorg in Caribisch Nederland, geweld tegen alleenstaande minderjarige vreemdelingen en geweld dat zich voor 1945 heeft afgespeeld, onder de loep genomen.

De commissie schrijft dat het onderzoek kan worden gedaan via onder meer een telefonisch meldpunt en archiefonderzoek. Ook kan worden bekeken welke mechanismen bij dit geweld een rol spelen en hoe de overheid hierop heeft gereageerd.

Met deze conclusie kan erkenning worden geboden aan slachtoffers. ’Ook al komt de conclusie van de commissie niet geheel uit de lucht vallen, toch is ze schokkend. Het is dan ook goed dat de slachtoffers, dankzij het vervolgonderzoek dat er nu gaat komen, straks de erkenning kunnen krijgen waarop zij recht hebben’, aldus minister Van der Steur.

Commissie de Winter werd op 5 november 2015 door het kabinet geïnstalleerd naar aanleiding van de rapportage van de Commissie Samson. De Commissie Samson onderzocht seksueel misbruik van kinderen die door de overheid in instellingen of in pleeggezinnen zijn geplaatst. Haar rapportage (2012) liet zien dat niet alleen seksueel misbruik, maar ook fysiek en psychisch geweld grote en langdurige schade kunnen aanrichten.

© Nationale Onderwijsgids
bron: doof.nl