Goede hoorzorg niet alleen recht maar verantwoorde investering

Op 3 maart was het world hearing day. de dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het voorkomen van gehoorschade en het belang van goede hoorzorg.

De belangenorganisaties van slechthorenden, audiciens en fabrikanten werken daarbij samen met de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Via de Europese koepelorganisatie EAE is ook de NVAB bij dit initiatief betrokken.

In het kader van World Hearing Day organiseerde de AEA een bijeenkomst voor leden van het Europees Parlement waarbij een aantal nieuwe onderzoeken werd gepresenteerd. Van alle volwassenen in Europa blijkt 16 à 17 procent gehoorverlies te hebben. Daar staat tegenover dat maar 1 op de 3 Europeanen met gehoorverlies professionele hoorzorg krijgt. Dit betekent dat maar liefst 10 procent van alle Europese volwassenen leeft met onbehandeld gehoorverlies.

Wist u dat verschillende wetenschappelijke studies aantonen dat professionele hoorzorg een van de meest kosteneffectieve vormen van zorg is? En dan te bedenken dat de Britse professor Bridget Shield berekende dat de maatschappelijke kosten van onbehandeld hoorverlies in heel Europa oplopen tot een bedrag van 168 miljard euro per jaar! Mensen die goede hooroplossingen gebruiken, beoordelen niet alleen de kwaliteit van leven aanzienlijk hoger, maar zijn ook aantoonbaar minder vaak ziek, blijven geestelijk langer fit en hebben minder psychische klachten. Zij zijn ook minder vaak depressief, minder uitgeput en slapen beter.

Andere onderzoeken tonen aan dat deze groep mét hooroplossingen een kleinere kans heeft om werkloos of arbeidsongeschikt te raken ten opzichte van de groep mensen waarbij het gehoorverlies niet behandeld is. Uiteraard is dat in de eerste plaats winst voor de slechthorende zelf, maar ook de maatschappelijke baten van goede hoorzorg zijn enorm. Wanneer mensen langer actief zijn, minder gezondheidsklachten hebben en de kwaliteit van leven hoger beoordelen, levert dat ook maatschappelijk grote voordelen op.

Kortom, goede hoorzorg is een recht waar elke slechthorende altijd een beroep op moet kunnen doen, gefinancierd uit de zorgverzekering. Daarnaast is goede hoorzorg maatschappelijk gezien een buitengewoon effectieve en verantwoorde uitgave. Goede hoorzorg is niet een kostenpost die zoveel mogelijk teruggedrongen moet worden, maar een maatschappelijke investering die ervoor zorgt dat mensen zo min mogelijk beperkingen ervaren door hun gehoorverlies. Ook dat aspect mogen we als belangenorganisaties vaker over het voetlicht brengen.

Meer info: www.nvab.nl