Goede tijden, spannende tijden voor ondertiteling


De Nederlandse Publieke Omroep NPO is bewust bezig met toegankelijkheid van alle programma’s voor slechthorenden. Inmiddels heeft 95% van alle uitzendingen op de drie kanalen ondertiteling via teletekst.

Alleen de reclame en de aankondigingen hebben geen ondertiteling. Voor themakanalen, die vanaf volgend jaar op de schop gaan vanwege een reorganisatie in omroepland, geldt een opbouwend percentage. Om met het oog op de toekomstige nieuwe Mediawet extra aandacht te vragen voor toegankelijkheid en het belang van ondertiteling werken de NPO en het Samenwerkingsverband Ondertitel Alle Programma’s! (SOAP!) samen aan een notitie voor de minister. En goed nieuws: Sesamstraat wordt straks ook ondertiteld.

Het mediabudget gaat de komende jaren omlaag. De Rijksoverheid bezuinigt vooral op de landelijke publieke omroep. Voor de ondertiteling van programma’s is de NPO afhankelijk van beschikbare budgetten. De NPO heeft vanwege het verminderde budget gezocht naar oplossingen om toch ondertiteling te kunnen blijven aanbieden. In het voorjaar is daarom een nieuw platform in gebruik genomen waardoor (live) ondertiteling eenvoudiger gemaakt kan worden met behulp van spraakherkenning. Dit platform is nog niet optimaal, maar wordt in de loop van de tijd steeds verder ontwikkeld.

Samenwerking omroepen

Samenwerking met de omroepen op het gebied van ondertiteling is noodzaak, want die bepalen mede het budget. Daarnaast is een goede samenwerking belangrijk voor de juiste doorgifte van ondertiteling: kwaliteit, op tijd enzovoort. Ook SOAP!, waar Stichting Hoormij deel van uitmaakt, gaat met de omroepen in gesprek. Er is goed en regelmatig overleg tussen SOAP! en NPO. Zo levert SOAP! input voor een symposium over ondertiteling dat de NPO dit najaar organiseert voor de eigen organisatie en de omroepen.

Kinderprogramma’s ondertiteld

Goed nieuws: de NPO heeft extra geld gekregen om ook alle kinderprogramma’s te ondertitelen. Ook hier heeft SOAP! zich hard voor gemaakt, op verzoek van dove en slechthorende ouders. Tot nu toe hadden programma’s voor de leeftijd tot 8 jaar geen ondertiteling. Dove en slechthorende ouders kunnen dan niet meekijken en controleren waar het kind naar kijkt. Straks is in elk geval ook Sesamstraat beschikbaar met ondertiteling.

Olympische Spelen

Ondertussen houdt SOAP! de vinger aan de pols als het gaat om de ondertitelingsverplichting van programma’s bij zenders als Fox, Eurosport en 24Kitchen. Zo worden de Olympische Spelen straks uitgezonden door Eurosport, maar die ondertitelt niet.

Nieuwe Mediawet

SOAP! werkt tot slot aan een notitie voor de minister van OCW over de plannen voor de nieuwe Mediawet. Het is nog onduidelijk welke wijzigingen eraan komen, maar het houdt zeker verband met grotere digitalisering. SOAP! wil in een zo vroeg mogelijk stadium actief meedenken voor de belangen van de slechthorenden.

Meer nieuws over ondertiteling, de samenwerking met de NPO en de notitie voor de minister volgt in het najaar. Kijk ook op www.ondertiteling.nu

bron: nvvs