Harde muziek is een ramp voor je oren

Tijdens International Ear Care Day op 3 maart j.l. stond het voorkomen van gehoorschade voorop.

Uit onderzoek van het LUMC, in samenwerking met het AMC en TNO, blijkt dat jongeren zich steeds meer bewust zijn van de risico’s, maar hun gedrag niet veranderen. Vroege voorlichting is gewenst.

“Bijna 10% van de jongeren die aan ons onderzoek deelnamen liep gehoorschade op en heeft daardoor blijvende last van oorsuizen.” Audioloog Jan de Laat is trekker van het onderzoek, dat ZonMw heeft gefinancierd.

Muziekspelers
De onderzoekers hebben gekeken wat het meest betrouwbare instrument is om gehoorschade vast te stellen. En vervolgens hebben zij het gedrag van de jongeren bestudeerd. “Jongeren dragen vaak muziekspelers met hoge geluidsniveaus en ze bezoeken regelmatig disco’s en schoolfeesten met harde muziek”, vertelt de Laat. “Daarbij weten jongeren wel dat hard geluid slecht voor hun oren is, maar ze veranderen hun gedrag niet.”

Aanbevelingen
Daarom raden de onderzoekers aan dat men al op de basisschool start met voorlichting. Zij stellen verder dat de jeugdarts meer aandacht moet hebben voor gehoor. Daarnaast moet er op landelijk niveau aandacht zijn voor gehoorschade; bijvoorbeeld door oordoppen beschikbaar te stellen bij concerten en een wettelijke beperking van maximale geluidniveaus.

Bron: LUMC