Hoorketens stappen naar de rechter om eisen zorgverzekeraar


Marktleiders in de hoorzorg Beter Horen, Schoonenberg en Van Boxtel spannen een kort geding aan tegen zorgverzekeraar Achmea, in verband met de manier waarop de verzekeraar de contractonderhandelingen voor 2016 voert. 


door Enzo van Steenbergen – NRC

Dit blijkt uit de dagvaarding die gisteren aan Achmea is gestuurd, en in het bezit is van NRC. De audiciens vrezen dat de scherpe eisen van Achmea de kwaliteit van de hoorzorg in gevaar brengen.

In Nederland hebben zo’n 600.000 mensen een hoortoestel. De zorgaanbieders stellen dat Achmea in de voorliggende aanbestedingsprocedure te veel inkoopt op prijs, en te weinig rekening houdt met kwaliteit.

Aanbestedingsprocedure

Uit een vergelijking van de aanbestedingsvoorwaarden blijkt dat Achmea bij de vorige inkoopprocedure kwaliteit van de hoorzorg zwaarder liet wegen. In de huidige aanbestedingsprocedure maken audiciens meer kans om gecontracteerd te worden als ze hun prijzen laten dalen, dan wanneer zij extra kwaliteit bieden. Die kan er bijvoorbeeld uit bestaan dat er altijd een gediplomeerd audicien aanwezig is in de winkel. Prijsvechters in de hoorzorg krijgen door die verandering in het inkoopproces volgens de drie audiciens een voorsprong, terwijl zij minder gespecialiseerde zorg leveren.

Voor patiënten met gehoorproblemen die bij Achmea verzekerd zijn, is het belangrijk met welke aanbieder de verzekeraar een contract afsluit. Achmea neemt namelijk een bepaling in de contracten op waardoor winkels hun hoorapparaten aan Achmea-klanten niet verkopen, maar verhuren. Dat maakt het mogelijk het eigen risico (minimaal 350 euro) te omzeilen. Patiënten die bij Achmea verzekerd zijn, profiteren daar alleen van bij de twee audiciens die de verzekeraar besluit te contracteren.

Kritische brief

Zeven belangenverenigingen voor hoorpatiënten, waaronder de stichting Hoormij, hebben Achmea een kritische brief gestuurd over de aanbestedingsvoorwaarden. Projectmanager Angélique van Lynden: “We zien een duidelijke verschuiving van selectie op kwaliteit naar selecteren op prijs. Dat baart ons zorgen. Zeker voor patiënten met complexere hoorproblemen wordt het lastig goede hoorzorg te vinden.” Volgens Hoormij is dit ook de ervaring bij andere verzekeraars een zelfde beweging te zien bij andere verzekeraars.

Achmea stelt in een reactie dat alle aanbieders altijd moeten voldoen aan de minimale kwaliteitseisen, zoals die zijn vastgelegd in het ‘Hoorprotocol’ dat is afgesproken tussen audiciens, verzekeraars en het ministerie voor Volksgezondheid. Een woordvoerder van Achmea: “Die basiskwaliteit is wat ons betreft goed. Daarom kunnen we nu meer naar de prijs kijken.”

De uitspraak in het kort geding wordt verwacht op 9 juni.