Hoormij∙NVVS onderzoekt verband tussen tinnitus en covid-19

Een wereldwijde studie (Beukes, a.o. 2020) toont aan dat veel mensen meer last van hun tinnitus hebben door de gevolgen van de Covid-19 pandemie. Daarin is zelfs aangetoond dat in zeldzame gevallen mensen door het coronavirus gehoorverlies en tinnitus kunnen krijgen. Maar er zijn óók mensen die juist minder last van hun tinnitus hebben of zeggen dat hun tinnitus in coronatijd hetzelfde is gebleven. Hoormij∙NVVS wil graag weten wat de stand van zaken in Nederland is. Heeft u te maken met tinnitus? Dan nodigt Hoormij u van harte uit de vragenlijst in te vullen.

Tinnitus is het waarnemen van een piep, brom, fluit, suis, gepomp of ander geluid in het hoofd, of in één of beide oren, zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is. Tinnitus noem je ook wel oorsuizen. Het geluid kan zo indringend zijn dat het van invloed is op alle facetten van je leven. Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hiermee te maken en het aantal blijft stijgen. Vooral onder jongeren.

Goede voorlichting en preventie zijn daarom meer dan ooit nodig. Van 1 tot en met 7 februari 2021 organiseert Hoormij∙NVVS voor de 6e keer de Week van het Oorsuizen.

Hoormij∙NVVS besteedt via een bewustwordingscampage aandacht aan de diverse aspecten van tinnitus. Vanwege corona vinden er geen fysieke bijeenkomsten plaats. Uiteraard besteden ze in die periode online dagelijks aandacht aan de stand van laatste ontwikkelingen en ervaringsverhalen omtrent oorsuizen. Een onderdeel hiervan is de invloed van de Covid-19 pandemie op tinnitus.

Vul de enquête in

Heeft u te maken met tinnitus? Dan wilt Hoormij u van harte uitnodigen om de enquête in te vullen.

Hier vind je de vragenlijst

Bron: www.stichtinghoormij.nl