Hoortoestel houdt geheugen van senioren scherp


Gehoorverlies wordt in verband gebracht met een versnelde cognitieve achteruitgang bij senioren, maar het gebruik van een hoortoestel kan hun geheugen en denkvermogen juist scherp houden.

Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Bordeaux. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of the American Geriatrics Society.

Bij aanvang van de studie gaven de deelnemers met behulp van een enquête aan hoeveel last ze hadden van gehoorverlies. Van deze 65-plussers kampten er 137 met ernstig gehoorverlies, 2394 deelnemenrs hadden geen gehoorproblemen en 1139 mensen hoorden wat slechter. Zij hadden bijvoorbeeld moeite om een gesprek te volgen als er meerdere mensen aan het woord waren of in een lawaaierige omgeving.

Vanaf 1989-1990 werden de deelnemers 25 jaar lang gevolgd. Met behulp van de Mini-Mental State Examination, een gestandaardiseerde vragenlijst, werden hun cognitieve functies gemeten. Bij het begin van het onderzoek scoorden de deelnemers met een verminderd gehoor al slechter op deze test.

Opvallend

Gedurende de onderzoeksperiode bleken mensen die problemen met hun gehoor hadden bovendien sneller achteruit te gaan dan mensen zonder gehoorproblemen dan mensen uit de controlegroep zonder gehoorproblemen, ongeacht hun opleidingsniveau, geslacht of leeftijd.

Een hoortoestel bleek de senioren echter scherp te houden. Deelnemers die last hadden van gehoorverlies en daarom een hoortoestel droegen, vertoonden dezelfde mate van cognitieve achteruitgang als de controlegroep met een goed gehoor.

Door: Gezondheidsnet/nu.nl
Foto: ANP