Hoorzorg zonder barrières

De eerste editie van Earline 2020 gaat op de pers als Dennis Nandoe van IntoEars & OogvoorOren.nl in Suriname is. Dennis is er van 7 tot 17 maart en maakt zich, samen met Stichting Horen Suriname, sterk om slechthorende kinderen en jongeren in Suriname maximaal te ondersteunen met kennis, materiaal en middelen.

“Het doel is om ook deze groep de kans te geven zich, net als hun horende leeftijdsgenoten, optimaal te ontwikkelen. Hoorzorg zonder barrières, zeg maar”, aldus Dennis.

In de komende Earline een interview met deze bevlogen man over de broodnodige follow-up die nu wél plaatsvindt na neonatale gehoorscreening.