Hyperacusis en de nachtmerrie van Oud en Nieuw

Dat het afsteken van knalvuurwerk kan leiden tot grote gehoorschade, krijgt gelukkig steeds meer aandacht. Nog onbekend is wat knalvuurwerk betekent voor mensen met hyperacusis, overgevoeligheid voor geluid.

Voor hen kunnen gewone geluiden al onverdraaglijk zijn, laat staan het geknal van vuurwerk rond de jaarwisseling. De werkgroep Hyperacusis van Stichting Hoormij vraagt hiervoor aandacht en begrip,

Rond Oud en Nieuw is vermijden van lawaai door knalvuurwerk onmogelijk. Gehoorbescherming is absoluut niet afdoende bij de hoeveelheid decibellen die dit soort vuurwerk produceert. Voor mensen met hyperacusis is oud en nieuw daarom een auditieve nachtmerrie in het kwadraat! Zij kunnen of durven de dagen voor Oud en Nieuw nauwelijks nog over straat. Maar ook binnenshuis wordt hun gehoor in deze periode over-gestimuleerd. Mensen met hyperacusis hebben na de jaarwisseling vaak weken nodig voor hun gehoor weer tot rust is gekomen.
Vuurwerk vermijden is onmogelijk

Wat kun je dan wel doen als je aan deze aandoening lijdt?

  • Er komen steeds meer vuurwerkvrije vakantieparken.
  • Zoek tijdens de jaarwisseling, als je daartoe in staat bent, een plek ver van de bewoonde wereld, waar je na zonsondergang mag zijn. Zorg wel dat je het niet koud krijgt.
  • Vertel buren zo mogelijk wat er aan de hand is en wat je nodig hebt. Bespreek of er in de buurt alleen maar siervuurwerk afgestoken kan worden. Als dat niet haalbaar is, kijk of je een tijd af kunt spreken waarop er wel en per se niet geknald kan worden.
  • Meld klachten op het meldpunt vuurwerkoverlast.
  • Als je deze aandoening niet hebt, realiseer je dat er mensen in je buurt kunnen wonen, die dat wel hebben. Houd hier rekening mee: het beste is om alleen maar siervuurwerk af te steken. Zit dat er niet in, verminder dan het afsteken van knalvuurwerk en doe dit alleen op bepaalde tijden en plaatsen, weg van mensen met hyperacusis.

Bij hyperacusis zijn gewone geluiden onverdraaglijk
Hyperacusis betekent letterlijk te veel horen, waardoor zelfs gewone geluiden onverdraaglijk zijn. De oorzaak van hyperacusis is niet eenduidig. Hoofd- en/of psychisch trauma kan een oorzaak zijn, net als bepaalde medicijnen, slijtage, overcompensatie van gehoorverlies en te lang blootgesteld worden aan te harde geluiden. Soms herstelt de hyperacusis zich na verloop van tijd, maar over het algemeen is deze aandoening permanent. De behandeling richt zich op het leren accepteren en het anders leren omgaan met de geluiden die er nu eenmaal altijd zijn.

Werkgroep hyperacusis
De werkgroep hyperacusis, onderdeel van Stichting Hoormij, bestaat uit ervaringsdeskundigen en wil deze veelal nog onbekende aandoening op de kaart zetten. Op www.stichtinghoormij.nl/hyperacusis vind je veel informatie en tips over deze aandoening, waaronder de documentaire: Als gewone geluiden pijn doen.

bron: stg. Hoormij