Iemand uitzending Zembla gezien?

OPCI wil in gesprek over problemen rond cochleaire implantatie bij het UMC Utrecht. Het tv-programma Zembla besteedde woensdag 2 maart uitgebreid aandacht aan problemen op onder andere de afdeling KNO van het Universitair Medisch Centrum (UMCU).

OPCI (Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie) is, net als waarschijnlijk vele kijkers en (toekomstig) CI-dragers, erg geschrokken van de uitzending en wil graag in gesprek met het UMCU over de problemen.

In de Zembla-uitzending kwam naar voren dat bij vijf van in totaal negen kinderen bij wie in het UMCU in november 2014 een tweede CI was geplaatst, dit niet naar behoren is verlopen. De negen kinderen waren vanuit het Erasmus Medisch Centrum doorverwezen naar UMCU, omdat het Erasmus geen capaciteit meer had dat jaar om nog nieuwe CI’s te plaatsen. Bij de vijf kinderen zijn de volgende zaken voorgevallen:

  • De operateur heeft voorafgaand aan de operatie niet met de patiënt en/of ouders gesproken; de chirurg is niet langs geweest voor de ingreep;
  • De operaties zouden zijn uitgevoerd door minder ervaren operateurs, onder supervisie van een ervaren operateur;de manier waarop de supervisie is uitgevoerd komt niet goed aan het licht en wordt door Zembla en het UMCU verschillend uitgelegd;
  • Er wordt in Utrecht een andere methode van opereren gebruikt dan de standaardmethode.

Uiteindelijk moest bij deze vijf kinderen het CI opnieuw worden geplaatst. Zembla baseert zich voor de uitzending op het verhaal van de patiënten en een calamiteitenrapport van het UMCU zelf.

Externe deskundigen constateren
FoutenTijdens de uitzending van Zembla werd door verschillende deskundigen op deze voorvallen gereageerd. Volgens Marcel Daniëls van de Federatie Medisch Specialisten is het niet goed wanneer een chirurg niet kennismaakt met de patiënt voorafgaand aan de operatie. Ook zegt hij met zijn organisatie juist te hameren op een open cultuur, waarin gesproken kan worden over fouten en calamiteiten. Bij twijfel of iets een calamiteit is, zou dit altijd als zodanig gemeld moeten worden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, om van te leren in het betreffende ziekenhuis en in Nederland.

Hoogleraar Patiëntveiligheid Jan Klein van de TU Delft meent dat de wil om almaar efficiënter te werken, ten grondslag ligt aan de gemaakte fouten. Volgens Klein zijn er in deze situatie risico’s voor de patiëntveiligheid genomen om de implantatieprocedure zo vlot mogelijk te laten verlopen. Erwin Offeciers, KNO-afdelingshoofd van het Sint Augustinus Ziekenhuis in Antwerpen is uiterst kritisch op de door het UMCU gehanteerde operatietechniek bij implantatie. Offeciers is een autoriteit op het gebied van cochleaire implantatie, die al meer dan 1000 implantaties heeft uitgevoerd. Volgens hem is de in Utrecht gebruikte methode weliswaar sneller, maar is het veel moeilijker om goed zicht te hebben op het operatieveld en hoe de elektrode in het slakkenhuis wordt gebracht. De Utrechtse methode geeft ook niet minder complicaties, Offeciers ziet daarom geen reden deze methode te gebruiken.Tenslotte zegt Marc van der Schroeff, kno-arts in het Erasmus MC, dat hij het betreurt dat zij in 2014 de patiënten hebben doorverwezen naar het UMCU.

Reactie UMCU
Het UMCU wilde niet in de uitzending van Zembla reageren, of na afloop een reactie geven op het vertoonde. Voor de uitzending stuurde het ziekenhuis een persverklaring, waarin zij stelt “dat onze zorg pas goed is, als onze patiënten die als goed ervaren”. Volgens het ziekenhuis baseert Zembla zich op een voorlopige versie van het calamiteitenrapport, niet de juiste versie die naar de Inspectie is gestuurd. Verder zegt het UMCU, ook naar aanleiding van de eerdere Zembla-uitzending waardoor de KNO-afdeling in opspraak raakte, inmiddels al verbeterpunten te hebben doorgevoerd op het gebied van kwaliteitscontrole en het melden van misstanden.

De hele reactie leest u hier: http://www.umcutrecht.nl/nl/Over-Ons/Nieuws/2016/Z…

Bekijk de uitzending hier: http://www.npo.nl/zembla/02-03-2016/VARA_101377875

Door: stichting hoormij