Innovatie in hoorzorg

Het Audicienscongres 2021 stond dit jaar in het teken van innovatie. Audiciens werden getrakteerd op workshops en discussies die allen in het teken hiervan stonden.

Als we het over innovatie in de hoorzorg hebben, gaat het gesprek vrijwel direct over de technologische verbeteringen die de slechthorenden ten dienste staan. Maar innovatie gaat verder dan enkel technologische toepassingen. Kijkend naar de organisatorische innovaties zien we in de praktijk nieuwe distributievormen, bedrijfsmodellen en financieringsmogelijkheden. Toch blijken deze niet vanzelfsprekend. Protocollen, richtlijnen, normen, opleidingen en de bekostiging sluiten onvoldoende aan bij de praktijk, door uit te gaan van één dominant model. Hoe kan het systeem weer faciliterend worden en innovatie aanjagen in plaats van remmen?