Interessante 5e Optitrade Audiologie Marathon

Was u er ook vorige week maandag op de jaarlijkse en tevens 5e editie van de Optitrade Audiologie Marathon, wederom georganiseerd in de prachtige ambiance van InnStyle in Maarsen?

Pim Foster verwelkomde de maar liefst 120 aanwezigen en benadrukte het doel van de Marathon: gezamenlijk als zelfstandige audiciens voorop blijven lopen in de Nederlandse markt vol uitdagingen. Waar vele jaren geleden het IQ het belangrijkste was voor audiciens nam later het belang van EQ toe (emotie). Nu is AQ (aanpassingsvermogen) de belangrijkste eigenschap om in de audiologie markt te overleven. Een kort verslag van de presentaties.

Noor Bremmers – Widex – trends in de hoortoestelindustrie
Welke gevolgen hebben alle technologische en Internetontwikkelingen voor de hoortoestelindustrie? Van welke trends gaan we als hoortoestelindustrie gebruikmaken en hoe kunnen we hierop aansluiten? Gemak, toegang en veiligheid zijn de belangrijkste sleutelwoorden. Connectiviteit, hearables en service op afstand zijn de uitkomsten voor de hoortoestellen. Widex past dit praktisch toe in haar producten en blijft focussen op deze ontwikkelingen.

Wouter Koelewijn – VBK
Wouter besprak uitgebreid de rol van de zorgverzekeraars in het vraaggestuurde stelsel en waarom ze doen wat ze doen. De balans tussen prijs en kwaliteit blijft altijd een discussie punt hierbij. In de zorgcontracten met de verschillende zorgverzekeraars zijn bepalingen opgenomen waarin duidelijk is aangegeven of een eventuele uitbreiding van de hoorzorg wel of niet mogelijk is. De zorgverzekeraar heeft een duidelijke regierol gekregen om de verzekerde te beschermen tegen onnodig hoge zorgkosten. Per zorgverzekeraar zijn de regels verschillend en zullen deze goed bestudeerd moeten worden. Bij het aanbieden van extra hoorzorg naast het protocol en door bijbetaling vanuit de consument zal de voorlichting vanuit de audicien en een ondertekende Informed consent verklaring belangrijk worden.

Loet Gruiskens – Starkey – wat doet muziek met onze hersenen?
Geluid en muziek is een wereld op zichzelf en een taal die we allemaal begrijpen. Muziek is heel belangrijk voor emotie, winkelen, werk, reclame, sport, dopamine en gezondheid. Muziek is één van de laatste zaken die je hersenen verlaten, dus bijvoorbeeld bij dementerende ouderen is muziek belangrijk om hen emotie te geven. Ouderen in het algemeen hebben behoefte aan muziek. Dus waarom geen muziek in je winkel, of nog belangrijker, hoortoestellen die muziek goed kunnen ontvangen en begeleiden voor de slechthorenden? De Muse hoortoestellen van Starkey zorgen een gescheiden verwerking van muziek en spraak, waardoor beiden de gewenste aandacht krijgen.

Nelleke Mulder – Persoonlijke presentatie in de winkel
Prijzen van (private) hoortoestellen worden steeds hoger, de concurrentie neemt toe en verwachting van consumenten neemt ook toe. Dus je persoonlijke presentatie van de winkel, jezelf en de medewerkers wordt steeds belangrijker. 85% van de boodschap wordt bepaald door slechts 15% door de inhoud! Ook bij audiciens, want iedere klant verwacht dat een audicien voldoende kennis heeft, hoe hij/zij de boodschap vertelt, is veel belangrijker. Non-verbale communicatie is nog belangrijker als de woorden zelf. En als zelfstandige audiciens de uitstraling van de Bijenkorf willen hebben, moeten we dat ook overal uitstralen.


Taco Drok – Oticon – Open up the world to more people
Er gebeurt heel veel qua geluid om de consument heen. Door de nieuwe chip van de Oticon Opn, die brainhearing verbetert, wordt het voor de consument minder belastend om te luisteren en kun je beter verstaan. Dat geldt voor zowel de complexe, als eenvoudige luistersituaties. Vanaf 1 december worden de Opn 2 en Opn 3 geintroduceerd. De vrije toegang tot alle sprekers blijft hetzelfde, maar overige features worden aangepast qua mogelijkheden (zoals lawaaireductie en individuele aanpassingen). Met deze nieuwe toestellen kunnen we nog meer consumenten laten genieten van de mogelijkheden van de Oticon Opn.

Lindsey Neil – Battery/Hoortoestel Benelux – kansen creëren met niet-traditionele producten in huidige markt
Hoe kunnen we de consumenten die eigenlijk een hooroplossing nodig hebben – maar geen hoortoestel willen – toch helpen? Met Hypersound kun je de consumenten op een zeer moderne manier toch goed TV laten kijken (en luisteren), zonder dat dit de andere aanwezigen in de kamer stoort. Bovendien heeft de slechthorende klant er geen (extra) hooroplossingen bij of op het hoofd.

John Terra – Q&A onderzoek – Prijs speelt geen rol voor de audiologieshopper, volop kansen voor de zelfstandige specialist
De drempel voor het dragen van een hoortoestel blijft hoog, consumenten beoordelen hoortoestellen bij een ander als positief maar bij zichzelf (nog) niet. Een kwart van de consumenten wacht meer dan 5 jaar, belangrijkste reden hiervoor is dat men zelf denkt dat het nog niet nodig is. Huisartsen en/of KNO artsen zijn nog steeds de belangrijkste eerste stap om te beslissen als het gaat om aanschaf van een hoortoestel. De afspraken met een zorgverzekeraar zijn nog steeds belangrijk voor consumenten om te kiezen voor een audicien. In de Customer journey spelen online oriëntatie en aanbevelingen van anderen en/of bekenden een belangrijke rol. Prijs speelt niet zo’n belangrijke rol, kwaliteit en reputatie van de audiciens zijn veel belangrijker.

Silvia Boender – Unitron – De succesvolle audicienspraktijk van morgen
De zorgconsument van vandaag wil een ervaring, niet alleen het eindproduct. Ze willen de meerwaarde hebben voor hun eigen gebruik en omgeving, ze beslissen op basis van emotie en willen graag goed nieuws horen. En maak het ze makkelijk om u te vinden. Sonova’s strategie sluit hierop aan met innovatie en design met kleine producten, automatische en oplaadbare systemen. Dit gecombineerd met het Phonak informatie systeem.

Mirjam Jans en Paul de Vries – Het succesvol opvolgen van online leads Iigt bij jezelf
Romantisch achterom kijken hoe het vroeger was helpt je nu niet verder. De klant van nu leeft altijd in de nabijheid van zijn of haar telefoon, maar wil niet altijd opnemen. Dat geeft ongekende mogelijkheden voor marketeers. De klant wil alleen online zo lang mogelijk anoniem blijven, maar dat betekent niet dat men niet serieus is. Hoe ga je daarmee om, hoe volg jij leads op. Zorg voor een proces, wees niet bang te vaak te bellen of te mailen en zorg voor een dialoog door altijd af te sluiten met een vraag. Een presentatie die goed paste bij de online leadcampagnes die GN Hearing verzorgt voor haar audicien partners, maar ook voor alle andere audiciens die via (sociale) media leads binnen krijgen.

Thom van Bergenhenegouwen en Benjamin den Heijer – Telecare Welcome to the Future
Een nieuwe manier om tijdens de proefperiode de klant beter te kunnen begeleiden en eerder feedback te kunnen krijgen van de klant. Hierdoor wordt het aantal negatieve proeven verlaagd, de proeftijd verkort en het aantal bezoeken verkleind. Tijdens het proefproces is er meer contact met de klant, waardoor de tevredenheid verbeterd en aanpassing versneld wordt, maar zorgt ook voor remote afstelling van het hoortoestel.

Pim Foster – Optitrade – Wie loopt voorop in de audiologiemarkt?
De zelfstandige audicien heeft zich de afgelopen goed ontwikkeld en aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen in de markt. De consument goed ondersteunen bij de verschillende mogelijkheden die de zorgverzekeraars en vrije markt de hoorconsument bieden. De winkel inrichten die past bij de kwalitatieve hoorzorg die we willen bieden, de gewenste doelgroep via speciale campagnes benaderen en de passende producten bieden. Samen met de verschillende leveranciers zoeken naar produkten en accessoires om de hoorzorg te optimaliseren. De zelfstandige audicien is druk bezig een rol in de audiologie markt te gaan vervullen die past bij de specialist die ze wil zijn. Optitrade zal daarbij de audiciens optimaal ondersteunen.

Jan de Laat – LUMC
Volgens de audiologen die de EUHA te Hannover bezocht hebben waren er weinig innovaties te zien. Jan de Laat heeft de beurs ook bezocht maar had een andere mening en liet tijdens zijn presentatie diverse interessante nieuwtjes zien en liet zijn kanttekeningen horen. In een mooi overzicht werden alle merken behandelt. Ook kwamen de hearables naar voren als belangrijke ontwikkelingen, Samsung werd opnieuw genoemd als een van de bedrijven die naar hearables kijkt maar voorlopig nog onvoldoende kennis over hoortoestellen zelf heeft.

Na deze laatste presentatie stond een heerlijk buffet klaar voor alle aanwezigen. Al met al een top georganiseerde dag van Optitrade Retail Groep!