Is het echt zo, voorkomt een hoortoestel dementie?

Langzaam begint het besef door te dringen: slecht horen versterkt het verlies van cognitieve vaardigheden. Het verband tussen hoorverlies en dementie wordt steeds breder bekend. Wat weten we ervan en wat betekent dat eigenlijk?  

“Is het echt zo, voorkomt een hoortoestel dementie?” Deze vraag kreeg ik kortgeleden van mijn buurvrouw in het harmonieorkest. En nog tijdens ons gesprek vroeg ik me af of het toch niet verstandig is om zelf mijn gehoorbescherming consequenter te gebruiken tijdens de repetitie. En wanneer ik erop moet aandringen dat mijn vader naar de audicien gaat?

Meer bekendheid

Die relatie met zo’n akelige ziekte als dementie, lijkt ervoor te zorgen dat meer mensen zich bewust zijn van hoorverlies en een oplossing willen zoeken. Dat is positief. Want de zeven jaar die mensen met gehoorverlies in het verleden wachtten tot ze overgingen tot aanschaf van een hooroplossing, lijkt zich te verkorten naar vijf jaar. Dat komt ongetwijfeld ook door andere zaken, zoals de laagdrempeligheid van de audicien, de vele commercials van audicienbedrijven en niet te vergeten de veel kleinere en soms bijna onzichtbare toestellen. Maar het zou mij niet verbazen als deze ‘dreiging’ daar ook aan bijdraagt.

Dementie remmen of omkeren

De afgelopen jaren is er steeds meer onderzoek gedaan naar de relatie tussen hoorverlies en dementie. Diverse van deze onderzoeken veronderstellen dat slechthorendheid een risicofactor is voor dementie en dat het dragen van een hoortoestel de achteruitgang van cognitieve processen en mogelijk ook dementie kan remmen of omkeren. Of dit ook echt zo is, is nog niet echt vastgesteld. Het aantal onderzoeken is nog vrij beperkt. De website Hoorzaken heeft een mooi overzicht van onderzoeken gepubliceerd.

Uitgebreid onderzoek

Vanwege het grote belang wordt er nu wel meer onderzoek naar gedaan. Het grootste onderzoek komt uit Amerika; hier werken 850 goed functionerende ouderen in de leeftijd van 70 tot 84 jaar zonder dementie aan mee, die een mild tot matig gehoorverlies hebben. De deelnemers worden random ingedeeld in een groep die hoortoestellen krijgt óf in een groep die leert hoe je gezond oud kunt worden. In het onderzoek wordt onder meer gekeken naar cognitieve achteruitgang en dementie. In 2022 komen de resultaten beschikbaar. Ik ben heel benieuwd.

En tot die tijd denk ik toch maar ‘het zekere voor het onzekere’. Dementie is een rotziekte en alles wat de effecten kan beperken is verstandig om te doen. Dus ook het tijdig laten aanmeten (en dragen!) van een hoortoestel. En in mijn eigen geval, ruim om tijd maatregelen nemen zodat mijn gehoor zo min mogelijk achteruit gaat. Dus toch die oordop in tijdens de repetitie. En een gesprekje met mijn vader voeren.

Jolet Woordes, secretaris NVAB