Is het tijd dat werkgevers zich gaan bekommeren om hoorzorg?

Hoeveel collega’s kent u die een hoortoestel dragen? Waarschijnlijk niet heel veel. Toch zijn er in de Nederlandse beroepsbevolking, dus bij onze collega’s en wellicht onszelf, 760.000 mensen met mild tot matig hoorverlies. Zij kampen daardoor in meer of mindere mate met vermoeidheid en daaruit volgend spanning, risico op burn-out, cognitieve problemen en op langere termijn zelfs een veel groter risico op dementie.

Met het stijgen van de jaren is de kans op leeftijdsgerelateerde klachten helaas groter, maar ook door in eerdere jaren opgelopen lawaaischade kan gehoorverlies (versneld) optreden. Iets waar we te weinig bij stil staan. Je ziet het niet en je merkt het heel langzaam, doordat je vaker moet vragen iets te herhalen, doordat je partner of collega je er op wijst. En dan merk je dat het belastend wordt.

Als we nu even een stap achteruit nemen en niet denken aan de collega, de partner of de buurman, dan kost het milde gehoorverlies van de beroepsbevolking jaarlijks zo’n €1 miljard. Die kosten zitten in ziekteverzuim vanwege bovengenoemde problemen én verminderde productiviteit vanwege cognitieve problemen en ‘het niet alles meekrijgen’. Kortom: persoonlijk is het een groot gemis, en voor de maatschappij kost het heel veel geld. Geld dat met de inzet van reguliere hoorzorg (dus met een gewoon hoortoestel) voor het overgrote deel te vermijden is.

Waarom gebeurt dat dan niet? Omdat we er onvoldoende bij stil staan? Of is er nog steeds een stigma? De leesbril vinden we inmiddels normaal, maar een hoortoestel – hoe hip dat er tegenwoordig ook uit kan zien- koppelen we aan oude mensen. En dat terwijl mild gehoorverlies (de meningen verschillen of dat nu 25 db 35 db moet zijn) zeer belastend kan zijn. Het is dan ook de moeite waard dit vroegtijdig te signaleren om passende maatregelen te kunnen nemen. Zeker gezien de problemen die er mee voorkomen kunnen worden, lijken de kosten te overzien. Een goed hoortoestel kan op langere termijn veel gevolgschade voorkomen. En op de kortere termijn die kosten voor verzuim en productiviteitsverlies verlagen.

Misschien is het wel tijd dat werkgevers zich hier om gaan bekommeren. In eigen belang. Want de investering van €1 voor een werknemer die daarmee wel weer goed genoeg kan horen levert €7 ‘winst’ op, waarvan €6 economische winst. Hoorzorg is dus echt niet alleen relevant voor bejaarden en een klein groepje feestvierende jongeren. Nee, honderdduizenden mensen kampen ermee. Hen helpen levert voor iedereen iets op.

[1] Cijfers uit rapport ‘Maatschappelijke impact van leeftijdsgerelateerde slechthorendheid in Nederland’, SiRM, juli 2019.