Ketens verenigen zich in branchevereniging Kwaliteitsaudiciens

De kwaliteitsaudiciens Beter Horen, Schoonenberg Hoorcomfort en Van Boxtel Hoorwinkels zetten samen een nieuwe branchevereniging op.

De naam van de nieuwe branchevereniging luidt helder en eenvoudig: “de Kwaliteitsaudiciens”. Doel van de branchevereniging is het behartigen van de belangen van de kwaliteitsaudiciens in het nastreven van houdbare, kwalitatieve en bereikbare hoorzorg in Nederland.

De bovengenoemde bedrijven bundelen hun krachten in de samenwerking en interactie in het publieke domein met zorgverzekeraars, overheid & politiek, patiëntenverenigingen en andere stakeholders. De genoemde bedrijven zijn vooraanstaande spelers op de Nederlandse markt.

Aanleiding voor de oprichting van “de Kwaliteitsaudiciens” is de druk die is ontstaan op de noodzakelijke zorg en aandacht voor patiënten. Met het oprichten van “de Kwaliteitsaudiciens” komen Beter Horen, Van Boxtel en Schoonenberg op voor behoud van kwalitatieve gehoorzorg en het bieden van ruimte aan audiciens voor de combinatie van diagnose, triage, aanmeten, aanleveren, afstellen en bijstellen van gehoortoestellen, voor elke gebruiker en elk budget.

Adequaat en eenvoudig waar het kan, gespecialiseerd maatwerk waar nodig en comfortabel, esthetisch en optimaal afgestemd op persoonlijke voorkeur waar gewenst. Marcel Wanna, CEO Schoonenberg Hoorcomfort: “In de huidige marktomstandigheden is het belangrijk om samen op te trekken om onze audiciens in staat te stellen om de noodzakelijke aandacht en kwaliteit te bieden aan elke klant.”

Peter Peters, CEO Beter Horen: “Een gehoorapparaat is feitelijk een halffabrikaat dat pas met aandacht en expertise van de audicien tot een volwaardig eindproduct voor de patiënt uitgroeit. Er moet ruimte blijven voor die expertise en aandacht.”

Frans Story, CEO Van Boxtel Hoorwinkels: “Het stilstaan bij de specifieke klachten en leefomstandigheden van individuele patiënten is voor mij de kern van hoorzorg. Met de Kwaliteitsaudiciens streven we naar behoud van die kern.”

bron: medicalfacts

www.dekwaliteitsaudiciens.nl