Marketingrapport Audicienbranche 2016


Van Es Marketing Services – marktdata.nl heeft een uitvoerig onderzoek uitgevoerd onder hoorzaken in Nederland. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het vandaag verschenen Marketingrapport Audicienbranche 2016.

Het Marketingrapport Audicienbranche 2016 biedt een actueel en compleet overzicht van het inkoopgedrag, de leveranciers en hun marktposities, het mediagebruik en de ontwikkelingen in de hoorbranche in Nederland. Het oriëntatie- en inkoopgedrag van hoorzaken is helder in beeld gebracht. Voor producent, groothandel en branche gerelateerde organisaties is het van essentieel belang om de doelgroep succesvol te kunnen benaderen. Via de juiste media en met de beste verkoopargumenten en bijpassende dienstverlening.

Het rapport is de ideale blauwdruk voor het marketingbeleid van toeleveranciers en branche gerelateerde organisaties. Het onderzoeks-rapport telt 46 pagina’s op A4-formaat in kleurendruk en is Nederlandstalig. Bij diverse thema’s worden de onderzoeksresultaten vergeleken met de voorgaande editie van het onderzoek uit het jaar 2013.

Tevens bevat het onderzoeksrapport analyses van de database van alle economisch actieve hoorzaken en informatie die middels deskresearch is verzameld. Hierdoor bent u in staat om in te spelen op de actuele ontwikkelingen in de branche. Vormen audiciens uw doelgroep dan is het onderzoeksrapport een absolute aanrader.

Meer informatie over het Marketingrapport Audicienbranche 2016 vindt u op www.marktdata.nl.