MED-EL informatieavond voor iedereen die een cochleair implantaat overweegt


Komt u of uw kind in aanmerking voor een cochleair implantaat? Bent u zwaar slechthorend en helpen hoortoestellen u niet meer voldoende? Misschien komt overweegt u een cochleair implantaat.

MED-EL biedt een informatieavond waarin alle aspecten van de implantatie en het revalidatietraject belicht worden. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het MED-EL Care Center in Nieuwegein. Dit zal plaats vinden op 14 juni 2016 vanaf 19.00 tot 21.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst hoort u ervaringsverhalen van dragers van cochleaire implantaten. Daarnaast krijgt u uitleg over hoe een cochleair implantaat werkt. Ook is er volop gelegenheid voor het stellen vragen en hetuitwisselen van ervaringen.

U bent van harte welkom op 14 juni a.s. om 19.00 uur te Nieuwegein. Deelname is gratis. Deelname graag zo spoedig mogelijk doorgeven via [email protected].

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op: tel. 085-7600167 of via e-mail [email protected]

MED-EL Care Center Nieuwegein
Weverstede 51 B
3431 JS Nieuwegein

Indien u 14 juni niet kunt komen, de volgende informatiedag is 15 september van 14.00 tot 17.00 uur.