NU.nl: Politie doet onderzoek naar gehoorklachten motoragenten

De website NU.nl meldt dat de Nationale Politie onderzoek gaat doen naar gehoorklachten van motoragenten. Dit gebeurt na signalen die politiebond ACP heeft ontvangen van tientallen motoragenten die stellen dat het lage windscherm op hun motor hiertoe leidt.

Volgens politiebond ACP zijn er bij zeker drie agenten gehoorproblemen vastgesteld, die zij hoogstwaarschijnlijk hebben gekregen vanwege het rijden op de motor. Een veelvoud aan agenten maakt zich zorgen omdat zij last hebben van dezelfde symptomen.

De klachten ontstaan volgens ACP doordat agenten hun mobilofoon heel hard moeten zetten als zij met hoge snelheid rijden. Zeker bij lange agenten, die weinig bescherming ondervinden van de standaard windschermen, bemoeilijkt de forse wind de communicatie op zulke momenten.

Ook de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is een onderzoek gestart naar alle klachten.

Earline-algemeen-politieagenten-02-2017

Extra bescherming

In theorie kan er een extra ‘flip-up-scherm’ op de motor worden geplaatst, die extra bescherming biedt voor lange agenten. Maar als de politie zelf deze aanpassing doet, vervalt de aansprakelijkheid van de producent van de motoren. Bovendien vormen die flip-up-schermen een risico als de agent hoge snelheden bereikt, omdat ze niet zo stabiel vastzitten als het reguliere windscherm.

De Nationale Politie heeft op dit moment een aanbesteding lopen voor nieuwe motoren. “We gaan onderzoeken of de problemen te verhelpen zijn en we gaan hier, als de keuze is gemaakt, ook met de nieuwe leverancier over in gesprek”, stelt een woordvoerder. “Maar het kan ook zijn dat de problemen voor lange agenten niet te verhelpen zijn. In dat geval zouden we de regels voor het motorrijden door lange agenten kunnen aanscherpen.”

Goed functioneren

Bij de productie van politiemotoren is de eis dat de motoren voor 95 procent van de agenten goed functioneren. Dit komt in de praktijk neer op agenten tussen de 1 meter 60 en 1 meter 95, legt de woordvoerder uit. “Agenten die korter zijn kunnen bijvoorbeeld niet goed met hun voeten bij de pedalen. En agenten die langer zijn, ondervinden dus mogelijk problemen met hun gehoor.”

Sowieso mag niet iedere agent plaatsnemen op een motor. Kandidaten moeten hiervoor een extra opleiding volgen. De problemen doen zich volgens ACP voor bij de motoren die in 2013 en 2014 in gebruik zijn genomen. De politievakbond wil de garantie dat het windscherm op de nieuwe motoren de bestuurders “rust geven tijdens het rijden en communicatie via de mobilofoon mogelijk maakt zonder dat het afdoet aan de veiligheid”.

Ruim drieduizend agenten van de Nationale Politie mogen in functie op de motor rijden.

Bron: www.nu.nl