NVAB praat met…

NVAB is woordvoerder en belangenbehartiger in de hoorbranche en staat voor toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van hoorzorg. NVAB wil de positie van de audicien versterken en praat over diverse (actuele) onderwerpen in ‘NVAB praat over…’ en gaat in gesprek met mensen die wat te zeggen hebben over hoorzorg in ‘NVAB praat met…’

Dit keer een gesprek met teamleider DHTA Michael van der Ploeg en de nieuwe voorzitter van AuDidakt Wilrik van ’t Noordende over kwaliteit van hoorzorg door opleiding en nascholing: