Onderzoeksgroep Universiteit Maastricht zoekt deelnemers!

De onderzoeksgroep tinnitus is op zoek naar mensen die minder dan zes maanden tinnitus hebben, om een online enquête in te vullen. Heeft u klanten met interesse? Attendeer ze dan op het onderzoek!

Het doel van het onderzoek: “Wij zijn erg geïnteresseerd in de beperking van tinnitus in het dagelijkse leven en hoe tinnitus zich ontwikkelt over de tijd. Het doel van het huidige onderzoek is inzicht verkrijgen in factoren die verklaren waarom sommige mensen meer hinder ondervinden van tinnitus dan anderen. Wij zijn geïnteresseerd in mensen die tinnitus onlangs (in de afgelopen 6 maanden) zijn gaan horen/waarnemen.”

Om het onderzoek goed uit te voeren, worden deelnemers gedurende achttien maanden gevolgd. Gedurende de eerste drie maanden wordt de deelnemer gevraagd een vragenlijst in te vullen, met de laatste na een tussenstop van zes maanden.

Meer informatie

Heeft u een klant die interesse heeft om mee te doen? Attendeer ze dan op het onderzoek. Bekijk het onderzoek hier: soto.maastrichtuniversity.nl.