OPSTAP-project leidt TOS-jongeren op tot ervaringswerkers


Dit najaar start Kentalis met een bijzonder project voor jongeren met TOS.

Het OPSTAP-project heeft als doel jongeren met een taalontwikkelingstoornis (TOS) op te leiden tot ‘Ervaringsdeskundigen TOS’ en hen na hun opleiding een Participatiebaan als ‘Ervaringswerker TOS’ bij Kentalis te bieden of toe te rusten voor een baan buiten Kentalis.

Een deel van de jongeren met TOS komt na school moeilijk aan een betaalde baan. OPSTAP wil jongeren met TOS op weg helpen. De kennis die zij uit ervaring hebben over TOS is belangrijk voor kinderen met TOS, hun ouders en voor mensen die kinderen met TOS begeleiden.

Stichting Hoormij en SpraakSaam zijn als samenwerkingspartners betrokken bij OPSTAP.

Meer informatie vindt u hier.