Optitrade: positieve ontwikkeling audiologiemarktIn het eerste kwartaal van de audiologiemarkt in 2016 ziet Optitrade bij haar audiciens een aantal interessante ontwikkelingen.

Er waren wat fluctuaties in de verschillende maanden maar overall ziet Optritrade like for like (dezelfde winkels in 2015 als in 2016) een stijging van 7,4 % in het aantal verkochte hoortoestellen. Dat is iets boven de marktstijging. Optritrade constateert wel een daling in de (inkoop)prijzen die over alle categorieën vergelijkbaar is.

De ingezette strategie om de verkopen in de private sector verder te laten toenemen lijkt zijn vruchten af te werpen. In 2016 was in het eerste kwartaal slechts 7,9% van de toestellen een particuliere aankoop en dat is nu bij de Optitrade audiciens al weer 19,3%. De grootste daling qua categorieën zit in categorie 4 alhoewel er ook een switch lijkt te ontstaan tussen categorie 2 en 3.

Wilt u deze landelijke cijfers vergelijken met uw eigen inkoopcijfers? Maak dan een afspraak met de accountmanagers van Optitrade: