Optitrade retailgroep: audiologiemarkt stabiliseert


De eerste 5 maanden van 2016 laten een aantal interessante ontwikkelingen zien binnen de (totale) audiologiemarkt.

De stevige groei in het eerste kwartaal handhaaft zich niet in de maanden daarna (+1,1% in mei), maar overall zien we nog wel een stijging van 5%. De groei in de private sector zet door, maar stabiliseert zich rond 14% (tegenover 5% in dezelfde periode vorig jaar).

Wat de categorieën betreft, vindt de grootste daling plaats in categorie 4 (17% tegenover 22% vorige jaar). Meer dan 50% van de toestellen wordt verkocht binnen categorie 3.
Wanneer we deze cijfers vergelijken met die van de zelfstandige audiciens binnen Optitrade zien we (like for like) een stijging van 6,5% in aantallen (in omzet echter een daling van 4% als gevolg van lagere inkoopprijzen).

Het aandeel van de private sector is bij onze deelnemers van 8% (2015) gegroeid naar 23%.

Voor meer informatie en een overzicht per catagorie: http://www.optitrade.nl/retailgroep/nieuws-inspira…