Pilletje tegen piep in oor?

In de Telegraaf lezen we op zaterdag 4 juni dat het Amsterdam Dance Event dit jaar vitaminepillen met magnesium verstrekt onder concertgangers en artiesten die gehoorschade moeten tegengaan.

Volgens ontwikkelaar Hearing Health Science (HHS) gaat er een preventieve werking uit van de pillen en zouden de cellen makkelijker herstellen als ze na het nemen van de pillen beschadigd raken. Ook Dr. ir. Jan de Laat wordt geciteerd in het landelijke dagblad dat hij het onderzoek van ontwikkelaar Hearing Health Science (HHS) ‘veelbelovend’ vindt. De KNO-artsen zijn vooralsnog sceptisch, want het effect van de pillen – eigenlijk een voedingssupplement – is niet bewezen.

Earline vroeg Jan de Laat om een reactie op de aangekondigde experimenten van HHS waarbij het gaat om ‘het uitdelen van pillen aan festivalgangers om na te gaan of die pillen preventief werken ten aanzien van gehoorschade door hard lawaai’:

“Vooralsnog lijkt het twijfelachtig of die proeven doorgang kunnen vinden omdat nog niet aan alle ethische voorwaarden voldaan is, waaronder goed geregelde en wetenschappelijk verantwoorde begeleiding van dit onderzoek. Mijns inziens is het toe te juichen dat de farmaceutische industrie in samenwerking met universiteiten onderzoek doet naar mogelijkheden om het binnenoor te beschermen tegen schadelijke gevolgen van hard geluid.

Bijzonder in dit HHS onderzoek bij proefdieren (muizen) is de rol van vitamines en mineralen (magnesium), die invloed lijken te hebben op het functioneren van de haarcellen in het binnenoor, waardoor minder gehoorschade op zou kunnen treden. Dit is recent gepubliceerd in Nature, zie http://www.nature.com/articles/srep22690. De wijze waarop en de mate waarin zo’n (HHS) pil effect kan hebben om het gehoor te beschermen bij mensen moet nog goed onderzocht worden. Bovendien kan blootstelling aan te veel lawaai een blijvende piep in je oor (oorsuizen) ten gevolge hebben.

Die ‘kwaal’ zit dan niet alleen in het binnenoor, maar ook in gehoorzenuw en hersenen en daaraan kan zo’n pil geen verbetering brengen. Kortom, als je je blootstelt aan veel en hard lawaai: gebruik adequate gehoorbescherming! In de muzieksector is een convenant gesloten: het lawaainiveau mag niet boven (gemiddeld) 103 dB(A) uitkomen, en men moet de festivalbezoekers attenderen op het gebruik van oordoppen, liefst op maat gemaakte gehoorbeschermingsoorstukjes”.

Dr.ir. Jan A.P.M. de Laat, klinisch-fysicus – audioloog
Audiologisch Centrum (KNO)
Leids Universitair Medisch Centrum