Radboud UMC werkt aan genetische therapie Usher Syndroom


In Nederland hebben naar schatting zo’n 700 mensen (mannen en vrouwen) het syndroom van usher. Dit syndroom is een erfelijke aandoening die zowel het gehoor-, als gezichtsvermogen aantast. 

Tot op de dag van vandaag is het niet mogelijk om de achteruitgang van het gezichtsvermogen of het progressieve gehoorverlies, zoals dit zich voordoet bij Usher III, tot staan te brengen.

Aan het Radboud Universitair Medisch Centrum wordt door dr. Erwin van Wijk onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een genetische therapie voor Usher syndroom type 2a. Earline stelde onderzoeksleider dr. Van Wijk vragen over het onderzoek dat een grote potentie heeft voor patiënten met het zeer ingrijpende syndroom van Usher.

Lees het volledig artikel hier.


Dr. Erwin van Wijk – Radboud Universiteit