René ten Have nieuwe voorzitter van de Kwaliteitsaudiciens

Per medio juni is René ten Have de nieuwe voorzitter van de branchevereniging ‘de Kwaliteitsaudiciens’ en is daarmee Hein Greven opgevolgd.

René ten Have kent de zorgwereld vanuit verschillende invalshoeken. Zo is hij de afgelopen jaren werkzaam geweest in de politieke machinekamer van het Ministerie van VWS en kent hij de ontwikkelingen in de curatieve sector en het zorgverzekeringsstelsel. Maar ook de wereld van preventie is hem niet vreemd. Zo coördineerde hij de public affairs van de branchevereniging van de gemeentelijke gezondheidsdiensten en was langjarig betrokken bij de strategische belangenbehartiging. Momenteel is hij wethouder en locoburgemeester van de gemeente Eemnes. “Hoorproblemen hebben een grote impact op je leven, zowel voor jong als oud. De leden van de Kwaliteitsaudiciens proberen dagelijks hierin verbetering te brengen, adequaat en eenvoudig waar het kan, gespecialiseerd maatwerk waar nodig”, aldus Ten Have. “Dat vind ik mooi, zo beteken je echt iets voor mensen. Het is langzaam maar zeker duidelijk geworden dat we nieuwe afspraken moeten maken om goede, bereikbare en betaalbare hoorzorg voor de toekomst veilig te stellen. Daar zet ik mij samen met alle betrokkenen in de sector graag voor in.”

Hein Greven ondersteunde de Kwaliteitsaudiciens vanaf 2013 als extern adviseur en werd in 2015 benoemd als voorzitter. Greven: “Ik heb de afgelopen jaren ervaren hoe belangrijk goede hoorzorg is voor mensen met een gehoorbeperking om mee te kunnen doen met het leven.” Het bestuur van de Kwaliteitsaudiciens dankt Hein Greven voor zijn jarenlange inzet voor de hoorzorg als geheel en de Kwaliteitsaudiciens in het bijzonder en wenst hem veel geluk en wijsheid in het vervolg van zijn carrière.

Branchevereniging ‘de Kwaliteitsaudiciens’ behartigt de belangen van audicienbedrijven Schoonenberg HoorSupport, Beter Horen en Van Boxtel Hoorwinkels in het nastreven van houdbare, kwalitatieve en betaalbare hoorzorg in Nederland. De aangesloten bedrijven bundelen hun krachten in de samenwerking en interactie met zorgverzekeraars, overheid & politiek en patiëntenverenigingen. De genoemde bedrijven zijn vooraanstaande spelers op de Nederlandse markt voor hoorzorg.