Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar kinderen met TOS

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen willen samen met ouders de ontwikkeling volgen van jonge kinderen (3-5 jaar) met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Hoe gaat het met hun taal, motoriek en leren? Dit onderzoek richt zich op hoe deze drie elementen elkaar beïnvloeden. Ouders van een kind met TOS in deze leeftijd kunnen zich aanmelden voor dit MELLE-onderzoek.

Over een periode van maximaal 3 jaar brengen de onderzoekers halfjaarlijks de ontwikkeling van het kind in kaart via observaties en afname van vragenlijsten. Hierbij is specifieke aandacht voor motoriek, taal, cognitie (leren) en omgevingsfactoren. Met deze kennis kunnen professionals in de toekomst behandeling en onderwijs beter afstemmen op kinderen met een TOS. Deelnemers ontvangen jaarlijks een verslag over de voortgang van hun kind.

Wie kunnen meedoen?
Het onderzoek is bedoeld voor ouders en hun 3-, 4-, of 5-jarige kinderen met een TOS, met Nederlands als moedertaal, woonachtig in Noord-Nederland. Het onderzoek kan plaatsvinden bij het kind thuis, op het kinderdagverblijf, of op school. Deelname aan het onderzoek is gratis.

Meer informatie: Neem contact op met Gerda van der Veer via [email protected], telefoonnummer 050 363 6436 Of kijk op www.rug.nl/gmw/melle

bron: stichting hoormij