Rondleidingen voor doven in Amsterdamse musea

Heel belangrijk, zo noemen de zussen Martine en Roos Wattel, initiatiefneemsters van het project, de rondleidingen in gebarentaal door negen Amsterdamse musea.

Musea in Gebaren. Onder die noemer werkten de zussen samen met FOAM aan dit project. Volgens hen voegt het voor dove kunst-en cultuurliefhebbers zeker wat toe om in hun eigen taal te worden rondgeleid.

“Als je met een dove in je eigen taal kan communiceren begrijp je elkaar 100 procent. Via een tolk mist er altijd wat. Een dove rondleider snapt hoe het is om doof te zijn en kan je dieper praten over kunst”, zegt Martine.

Roos: “Ik vind het een heel belangrijk project omdat de maatschappij vaak dove mensen ziet als mensen met een handicap, iets wat we niet hebben. We willen dove mensen zichtbaarder maken en laten zien dat ze trots zijn op hun eigen culturele identiteit. Met het toegankelijk maken van musea door gebarentaal hopen we dat idee verder te verspreiden.”

Rondleiders
Afgelopen zomer zijn dertien dove mensen opgeleid tot rondleider die vanaf komende maand aan de slag gaan in in totaal negen musea. Eén van hen is Maaike, zij geeft rondleidingen in het Tropenmuseum.

“Als ik kijk naar mijn eigen ervaring van toen ik kind was, dan werd er getolkt. Maar ik begreep er niet veel van. Het was vermoeiend en ik had geen klik met die persoon. Als je dan een dovenrondleider hebt, heb je meer contact en ik merk ook dat mensen van mij meer meenemen.”

bron: AT5/Nu.nl