Schaderegeling derde generatie DES

Het DES Fonds opende op 17 maart een uitkeringsregeling voor de derde generatie die in verband met gebruik van het DES-medicijn schade heeft geleden. 

Om uitkeringen te kunnen doen aan te vroeg geboren kinderen van DES-dochters is een bedrag van € 16.500.000,- beschikbaar; uitkeringen kunnen oplopen tot € 150.000,-.

De regeling staat open voor personen met vroeggeboorteschade die verband kan houden met het gebruik tijdens zwangerschap van DES-preparaten door hun grootmoeder. Vroeggeboorte kan leiden tot beperking van gehoor of zicht, cognitieve beperking, cerebrale parese en epilepsie.

Meer informatie: www.desfondsvroeggeboorte.nl.

bron: www.nvvs.nl
afbeelding: artsennet