Sponsoorloop op 1 november: kom hen aanmoedigen!


Ook dove en slechthorende mensen sporten! Velen willen echter een sport uitoefenen in een omgeving waar ze zich thuis voelen. Daarom zijn ze vaak lid van een dovensportvereniging. 

Enerzijds omdat hier rekening wordt gehouden met hun auditieve beperking: dove mensen hebben, in tegenstelling tot hun horende medesporters, visuele communicatiemiddelen nodig bij het uitoefenen van hun sport. Anderzijds is het sociale aspect heel belangrijk: dove sporters maken onderling makkelijker contact dan met horende teamgenoten.

De Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond (KNDSB) is dé sportorganisatie die zich inzet voor deze sportieve doven en slechthorenden in Nederland. Het is een actieve organisatie met veel betrokken leden. Maar voor verschillende belangrijke sportactiviteiten heeft de KNDSB geen of onvoldoende financiële middelen. De organisatie ontvangt weliswaar een structurele bijdrage van Fonds Gehandicaptensport, maar dit is bij lange na niet voldoende om de sportieve ambities van alle dove en slechthorende sporters waar te maken.

Advanced Bionics en Phonak zijn erg begaan met dove en slechthorende sporters en ze willen hen, waar mogelijk, steunen. Niet alleen met technologische ontwikkelingen, zoals de waterdichte Neptune en de AquaCase van AB en de waterbestendige hoortoestellen van Phonak. Vandaar dat zij de sponsoorloop al voor de vierde keer organiseren.

Zij hopen dat u hen daarbij wilt helpen door bijvoorbeeld samen met hen de lopers die meedoen te sponsoren. Op deze manier kunt u met hen samen een mooi bedrag ophalen voor alle dove en slechthorende sporters in Nederland!

Kom ze aanmoedigen op zondag 1 november aanstaande in het centrum van Dordrecht!

Meer informatie vind u op: www.sponsoorloop.nl


De SponsOORloop wordt mogelijk gemaakt door: