Studeren in gebarentaal nu mogelijk


Het klinkt als muziek in de oren: een nieuw concept waar doven en slechthorenden zonder hindernissen taalonderwijs kunnen volgen en volwaardige diploma’s en certificaten kunnen halen. Vanaf januari 2017 biedt Stichting Onderwijs, Kennis en Educatie (OKE) deze mogelijkheid aan.

De huidige situatie leert dat dove volwassenen in Nederland geen of weinig kansen en mogelijkheden krijgen om cursussen of trainingen te volgen in hun eigen taal, de Nederlandse Gebarentaal. Met haar educatie initiatief wil Stichting OKE hierin verandering brengen. Een leven lang leren moet mogelijk zijn in een eigen taal, ook voor mensen met een beperking. Dat stelt ook het artikel 24 van het VN Verdrag Inzake de Rechten van Mensen met een Beperking.

De stichting wil cursussen, trainingen en workshops aanbieden in de Nederlandse Gebarentaal, aan doven, slechthorenden (ook als ze allang van school af zijn) of tolken NGT. Dit wil Stichting OKE doen door een netwerk van dove en/of gebarentaalvaardige trainers en workshopleiders op te zetten. Van hieruit wordt het dan mogelijk om voor doven en slechthorenden een uniek aanbod te creëren; educatie aanbieden in de Nederlandse Gebarentaal, zonder de tussenkomst van een tolk.

Meer weten? Bekijk de website: www.okegebarentaal.nl.